S pokácením buků počítá projekt revitalizace zeleně u lodžie, který se uskuteční během letošního roku.

„Přestože na první pohled vypadají jako pěkné stromy, což samozřejmě i jsou, jednoduše dožívají a kvůli riziku je třeba je pokácet," konstatoval starosta Jiří Liška. „Odstraňování takto vzrostlých dřevin běžně vyvolává nesouhlasné reakce lidí, kterým se takové stromy líbí. Bohužel ale většinou nevidí, nebo nechtějí vidět, realitu. A taky na sobě nemají tu odpovědnost," sdělil na adresu protestujících občanů s dodatkem, že nikdo v radě není z tohoto opatření šťastný.

Výsledky akustického tomografu u obou stromů. Na obrázcích vidíte průřezy kmenů ve výšce 1,8 a 2,1 metru. Modré plochy jsou dutá místa, červená a žlutá představuje odumírající dřevo napadené cizopasníkem. Zelená je zdravé dřevo.Na obou, více než sto let starých stromech byla provedena akustická tomografie. Jde o metodu, kdy jsou do nitra stromu vysílány zvukové vzruchy. Přístroje pak mapují průchod sonických vln skrze dřevní hmotu, na základě čehož vzniká obraz hustoty materiálu. Oba stromy v tomto testu propadly.

Jisté uspokojení nad postupem rady vyjádřil i student Jan Šorf, u něhož buky nalézaly slova podpory. Do svého vyjádření ale přidal jedno popíchnutí, neboť buky nebudou jedinými dřevinami, které v rámci revitalizace padnou.
„Sonografem by se měly prověřit bazální dutiny všech stromů, které jsou určeny k pokácení. Pokud není možnost ořezem, ošetřením a zastřešením vzniklých ran stromu pomoci, tedy zlepšit statiku a zdravotní stav, nezbývá mi než souhlasit s jejich likvidací," uvedl.

Jan Šorf na počátku ledna za červenolisté buky v Libosadu otevřeně protestoval. Sliboval i další kroky, včetně vypsání petice.

Jana Mušková, vedoucí odboru životního prostředí, také souhlasí s tím, že buky jsou dožívají. Jejich stav popsala detailněji. Podle jejího vyjádření je nutné na oba jedince pohlížet jako na jeden celek, neboť rostou blízko u sebe a ve všem (statice, růstu a podobně) se ovlivňují. Z tohoto hlediska není možné pokácet jeden strom a očekávat, že druhý jeho odchod na onen svět zvládne bez následků.

Jana Mušková tímto argumentem problematiku otevřela, neboť buk, jenž stojí dále od přechodu kolejí, přeci jenom v akustickém testu dopadl mírně lépe než jeho bratr. Ačkoliv i v jeho kmeni se působením dřevomorky vytvořila dutina, zdravotní stav je takový, že by dřevina ještě několik let vydržela. Aby ale zmizely obavy z veřejného ohrožení, odborníci doporučují na ní provést tahovou zkoušku. Ta by přišla město na 50 tisíc korun a její výsledek by byl prý nejistý, nehledě na to, že stromu by neprospělo odstranění souputníka.

Revitalizace

Projekt revitalizace se týká Libosadu, štěpnice a obory. Červenolisté buky nejsou jediným jablkem sváru. Jiné protesty se týkají sadu okrasných jabloní. Rada podniká kroky, aby bylo jeho odstranění z projektu, který je dotován Evropsku unií, vyškrtnuto. Jde však o náročnou administrativní záležitost. Náklady na akci jsou 5,5 mil. Kč, spoluúčast města je 15 procent.