Skupinu vedenou Antonínem Novotným složenou se zástupců např. Ministerstva pro místní rozvoj, různých odborů Královéhradeckého kraje a dalších institucí přivítali před Obecním úřadem v Bukvici starostka obce Eliška Formanová, místostarostka Marie Sytná a kronikářka Eva Valterová spolu s kronikářem Křeliny Svatoplukem Holanem a dalšími účastníky řízení. Návštěva se zajímala mimo jiné otázkami vedení kronik, knihovny, sportovního a kulturního vyžití, činností spolků, veřejnou zelení, celkovou úpravou obce, spoluprací se zemědělskými podniky, rozvojem obce, občanskými záležitostmi a dalšími ukazateli.

Kroniky k nahlédnutí

Na Obecním úřadu byli připraveny k nahlédnutí kroniky a další listinné, filmové a fotografické záznamy z dění v Bukvici a její místní části Křelině. Hodnotitelská komise si se zájmem prohlédla Bukvici i její místní část Křelinu.
Ve stejný den navštívila ještě obce Dětenice, Běchary, Vrbici a Holovousy. Všechny jsou přihlášeny do soutěže Vesnice roku 2007 v okrese Jičín. V Královéhradeckém kraji je přihlášeno celkem 21 obcí.
„Veškerá činnost a snaha o rozvoj obce a její kulturní i společenský život za dobu posledních několika let vyvrcholila právě přihlášením do soutěže Vesnice roku 2007,“ uvedla starostka Bukvice Eliška Formanová.