Následně se místní uklonili památce padlého legionáře Josefa Koutníka a večer zhlédli dokument o kapli sv. Jana Nepomuckého.
V sobotu generální vikář Královéhradecké diecéze Mons. Josef Socha posvětil prapor a znak obce. „Našim symbolem jsou dvě žluté bukvice na zeleném pozadí. Jedna prezentuje obci Bukvici a druhá Křelinu,“ vysvětluje starostka Eliška Formanová.
V obci nyní žije 138 občanů a oslava byla také příležitostí k setkání místních. Ti si pochvalují změny, které se zde v posledních letech udály. Jednak je to plynofikace, dále se podařilo opravit kapli, vodní nádrž, instalovat novou čekárnu ad.
Sobotní program pokračoval přehlídkou automobilových veteránů. Za budovou obecního úřadu zazpívaly účastníci soutěže Velišský slavíček, zatančily mažoretky a večer vyhrával k tanci Stanislav Dejl.