Prvním krokem investora je vybudovat nové moderní nízkoprahové centrum pro děti a mládež, které zde funguje v provizorních prostorách od roku 2016.Stavbu získalo město darem od kraje, další dar přišel z EÚ. Na současnou investici unie uvolnila 90 procent nákladů. Nové centrum má být zprovozněno do konce příštího roku.

Klub vznikne na místě přístavby v Mikulášské ulici a zhruba v polovině plochy přízemí. Stavba se nyní musí vypořádat s archeologickým průzkumem.

„Podzemní a statické práce jsou pro nás největším rizikem pro termín dokončení. Na stavbě od jejího zahájení působí archeologové, kteří postupně odkrývají jednotlivé vrstvy bývalého hřbitova podél kostela,“ přibližuje Josef Cogan práci archeologů, která celou akci také prodraží. „Bavím se o částkách kolem sto tisíc a možná i milionu, což zvýší náklady města,“ upozorňuje Cogan na komplikace, které zřejmě ohrozí i termín dokončení díla.

Archeologické nálezy zpracovává jičínské muzeum, kosterní pozůstatky zkoumá antropologické oddělení Národního muzea v Praze. „Probíhá výzkum, podrobné výsledky zveřejníme ve fázi jeho ukončení,“ je opatrný ve výrocích archeolog Jiří Unger.

Po dobu stavebních prací klub funguje v uvolněných prostorách po Komerční bance.

„Děkujeme městu za příkladnou spolupráci, nabídlo nám prostory, pomohlo se stěhováním,“ chválí iniciativu města David Rejlek z Oblastní charity v Jičíně. Náhradní prostory jsou prý super, ale služby využívá nyní méně dětí. Obrovskou bariérou jsou pro ně roušky a někdy i obavy rodičů o zdraví dětí.

V budoucnu bude školní budova sloužit převážně jako pobočka Domu dětí a mládeže a spolkový dům. „Na přestavbu bychom rádi v příštích letech získali další dotace,“ míní Josef Cogan. O datu nehodlá diskutovat, prioritou města je nyní rekonstrukce městského kulturního střediska, která ještě nebyla započata.

Ředitelka Domu dětí a mládeže Ivana Nováková si je vědoma, že zprovoznění pobočky na náměstí je hodně vzdáleným snem. Bude se odvíjet od solventnosti města.

„Těšíme se na prostory v centru města, pro všechny to bude super a hlavně dostupné,“ připomíná.

Historie

Budova školy se datuje k roku 1721. Horní patra byla přistavěna v roce 1889, kdy objekt získal svůj novorenesanční vzhled.Sousední kostel se hřbitovem zde patrně existoval již od počátků města. První písemná zmínka pochází z roku 1357. Hřbitov byl zrušen v druhé polovině 18. století.

Nízkoprahový klub

Nízkoprahový klub poskytuje služby sociální prevence pro děti a mládež ve věku od 8 do 20 let. „Denně k nám přicházelo přibližně patnáct dětí. Jde o děcka, která zde tráví svůj volný čas, řešíme s nimi problémy, které si přináší z rodin, sociální problémy jako počínající chudobu a v neposlední řadě jim pomáháme s distanční výukou,“ jmenuje David Rejlek alespoň část aktivit novopackého zařízení.