V architektonické soutěži zvítězil návrh architekta Jana Světlíka, který ale výrazně překročil předpokládané náklady na realizaci. Na druhém místě skončil návrh architektky Michaely Roženské, který však vzhledem k výšce budovy není v souladu s územně plánovací dokumentací. Proto vedení města jednalo s autory třetího návrhu v pořadí, kde došlo k dohodě. Návrh studia Re:architekti předpokládá náklady na novou budovu úřadu ve výši 31 milionů korun a úpravy nejbližšího okolí ve výši 5 milionů korun. Úpravy severní části náměstí jsou potom odhadnuty na 9 milionů korun, přičemž jsou ceny jsou uvedeny bez DPH. „Vyprojektování nové budovy radnice a získání všech povolení by mělo trvat zhruba jeden a půl roku, takže předpoklad zahájení stavby je nejblíže příští rok na podzim,“ uvádí starosta Pavel Šubr.