V krytých halách tu studenti pečují o krávy, koně a starají se o malochov s drůbeží, kozami a dalším drobným domácím zvířectvem.

„Hlavní přínos rekonstrukce statku je v tom, že jsme nyní schopni studentům nabídnout to nejmodernější, co v zemědělském provozu v oblasti chovu skotu u nás existuje,“ uvedl ředitel hořické Zemědělské akademie a Gymnázia Stanislav Neumann.

Studenti na statku v rámci praxe zastávají nejen role agropodnikatelů, farmářů, pěstitelů a techniků, ale i ekonomů a manažerů farmy. Díky modernizaci stájí za 95 milionů může škola navázat na další projekt, kterým je vybudování zpracovny mléka.

Akademie rovněž plánuje založit na statku i malou ZOO hospodářského zvířectva, o kterou budou pečovat zdejší studenti. Ke statku patří 270 hektarů polí, na kterých budoucí agropodnikatelé a farmáři sklízejí každoročně seno. Původní statek byl podle slov ředitele zastaralý, zvířata zde byla uvázaná, dnes se pohybují volně po stájích.

„Školní statky jsou důležité. V prvních ročnících nemůžeme pustit děti přímo do praxe v zemědělském podniku, a tak je zde učíme základy hospodaření. Studenti se tu učí samostatnosti,“ dodal ředitel Neumann.