Plán počítá s úpravou, ale také s kácením či přemístěním některých stromů.

„Není to projekt, který by byl připravovaný krátce. Je to dlouhodobá záležitost, která se začala chystat už v rámci revitalizace lipové aleje. Tehdy se prováděla inventarizace dřevin jednak ve stromořadí, ale i těch v Libosadu, oboře a štěpnici," řekla šéfka odboru životního prostředí Jana Mušková. Připomněla, že oblast je dvojí rezervací: Jde jak o památku, tak o místo výskytu páchníka hnědého.

Je tedy třeba brát zřetel na oba tyto faktory. Výskyt chráněného hmyzu nesmí být ohrožen, oblast však zároveň musí odpovídat historicky dané kompozici.

Suché a křivé
Všechny stromy byly podrobeny dendrologickému průzkumu. Zjistilo se, že četné exempláře jsou v žalostném stavu. Je to případ těch, které tvoří hraniční „lemy" oblasti. Mnohé z nich jsou suché, a proto hrozí nebezpečí pádu větví. Město tudíž chce předejít zraněním. Dojde však nejen ke kácení. Zdravější jedinci budou pouze ozdraveny.

Nejvíce kontroverzní bod projektu se týká štěpnice. Roubované jabloně mají být podle plánu odstraněny. Jako důvod dokumentace uvádí chybný postup při roubování. Kmínky prý dnes nejsou schopny unést naroubované koruny, a tak se křiví.

Projektové náklady jsou 5,5 mil. Kč. Město z této sumy však uhradí jen 15 procent, protože zbytek bude pokryt dotacemi od státu a Evropské unie. Náklady navíc zřejmě srazí výběrové řízení na zhotovitele.

Záměr u někoho budí nevoli. Na radnici se obrátil kupříkladu Spolek přátel Jičína. „Rada spolku apeluje na radu města a žádá o přehodnocení záměru kácení v Libosadu a to nejen krásných starých stromů, ale i štěpnice, kterou jsme navštívili a zjistili, že je v dobrém stavu. Bylo by nemyslitelné nové stromky odstranit jen proto, že se odborníkovi nelíbí odrůda, která byla vysazena dle řádného projektu Drahoslava Šonského," píše v dopise předseda spolku Petr Krupka.