Na konci září loňského roku nahlásil anonym policii skládku barelů na zahradě jednoho z domů. Nalezeno bylo 49 kontejnerů s obsahem odpadní kyseliny sírové s vysokým obsahem hliníku a barev. Barely mohly ohrozit kvalitu vody ve studnách nebo obecním vodovodu. Jičín zajišťoval likvidaci nebezpečného materiálu. Odstranění stálo město více než tři miliony. To požádalo po ukončení akce o finanční krytí kraj.

„Při zjištění této skutečnosti došlo k nápravným opatřením, která spočívala v identifikaci, odvezení a likvidaci závadné látky a následném monitoringu nesaturované zóny a podzemních vod v bezprostředním okolí. Město Jičín k vyřešení situace přistoupilo velmi odpovědně,“ uvedl radní pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma.

Pokud policejní vyšetřování určí pachatele, kraj vzniklé náklady uplatní vůči této osobě.