Historicky prvním cennějším vybavením, které si místní požárníci pořídili, byla motorová stříkačka. Tu si koupili v roce 1927 od firmy Stratílek, za na tehdejší dobu úctyhodných, 38 tisíc. Dnes disponují již novějším typem a vlastní také kalové čerpadlo.

Sbor má také výjezdovou jednotku, která je řazena do kategorie JPO V. Naplňuje tak základní poslání hasičů – pomáhat ostatním. S Bříšťanskými se lze nejčastěji setkat během povodní, kdy odčerpávají vodu ze zaplavených prostor nejen u rodinných domů.

Stejně jako jinde, i zde se hasiči podílejí na kulturním životě obce. Každý rok zahajují pořádáním plesu, ten letos proběhl na konci ledna. V minulosti figurovali při založení divadelního spolku a zřízení knihovny.

Požární sport

„Každoročně rovněž uskutečňujeme sběr železa a podílíme se na úklidu požární nádrže, která funguje také jako koupaliště," informuje jeden z členů, Vojtěch Burian.

Největší podíl na celoroční činnosti má však požární sport. V minulosti se na závodních drahách proháněli mladší žáci, ženy a samozřejmě také muži. Ti jediní hájí barvy sboru i dnes.

„V letošním roce se chceme zúčastnit závodů Východočeské hasičské ligy a Extraligy České republiky v požárním útoku," pokračuje dále ve výčtu aktivit Vojtěch Burian.

Své ambice chtějí naplnit s týmem, který se dal dohromady vloni na podzim.
V závěru uplynulé sezony stihl sedmičlenný kolektiv absolvovat závod v Širokém Dole, který je vyhlášený jak mezi domácími družstvy, tak za hranicemi České republiky. Říjnové klání však nedopadlo zcela podle představ.    Šárka Jebavá