Dne 15. března 1939 začala německá armáda s okupací českých zemí a následujícího dne vydal Adolf Hitler na Pražském hradě výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Rozhlasové zprávy o okupaci obyvatelstvo překvapily a byly v Jičíně prožívány jako krutá tragédie. Jičínští občané reagovali však také prakticky: vybíráním vkladů a horečným nakupováním. Během několika dnů byly některé obchody zcela vyprodány, zásobovací horečka vyvolala citelné zvýšení cen.

První obrněná vozidla německé armády se ve městě objevila dopoledne, v odpoledních hodinách pak městem projížděly již celé kolony směřující dále do vnitrozemí. Následujícího dne převzala německá policie kontrolu nad státními úřady. Motorizované oddíly wehrmachtu se provizorně zabydlely v hotelích, v sokolovně, ve Studentském domě a ve školách. V kasárnách se usadily až po rozpuštění československé armády.

Německá okupace přinesla všestranné ochromení běžného života obyvatel města, např. názvy ulic byly v německo-českém provedení. Situace byla o to těžší, že přímo v Jičíně sídlilo gestapo a na pozoru se lidé museli mít i před kolaboranty.