Více jak 500 dětí a vedoucích z Královéhradeckého a Libereckého kraje přivítal na zahájení soutěže 2. května starosta obce Brada-Rybníček Petr Svoboda, starostka OSH Jičín Eva Steinerová a za OSH Semily starosta Arnošt Černý

Útok i štafeta
V letošním roce se soutěžilo v disciplínách požární útok a štafeta 4x 60 m s překážkami.
Samotné klání zahájilo družstvo přípravky z Pilínkova, které si v této kategorii odvezlo první místo. Na druhém místě skončilo družstvo ze Sobotky.
Po nejmladší kategorii přípravky nastoupili již závodníci mladších žáků (6 – 11 roků), kterých se do startovní listiny zaprezentovalo celkem 19 týmů. I v letošním roce byla vidět poctivá zimní i jarní příprava a svědčí o tom i jejich dosažené výsledky.

Na třetím místě skončilo družstvo Semily 1-A s časem požárního útoku 23:87 s., druhé místo obsadilo družstvo hasičů z Mašova s časem 21:53 s. Příčku nejvyšší, a tedy první místo, si vybojovalo s časem požárního útoku 18:21 s. a časem štafety 60:26 s. družstvo z Jablonce nad Jizerou ,,A".
Kvalitní výkony

Na start v kategorii starších žáků (11 – 15 roků) se prezentovalo 23 družstev a bylo se opravdu na co dívat. Kvalitní výkony nejen v požárním útoku nás provázely až do odpoledních hodin a kolem 16. hodiny bylo již jasné, kdo si v letošním roce odnese medaile i v této kategorii. Na třetím místě Semily 1-B s časem požárního útoku 19:20 s., na stupínku stříbrném stanuli závodníci z Jablonce nad Jizerou A s časem 16:02 s. Stupínek nejvyšší i pro letošní rok patří hasičům z Brad Rybníčku ,,A" s časem požárního útoku 14:12 s. a štafetou s časem 50:07 sekund.

Poslední připravenou cenu, a to pohár vodníka pro nejvzdálenější družstvo, si odvezlo družstvo z Horního Lánova. Poháry, medaile a ceny předal již tradičně maskot soutěže vodník Karel, který si i letos vzal na pomoc svého synka vodníčka Tomáška.
Soutěž byla ukončena kolem 17. hodiny slavnostním nástupem.

Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným družstvům a vedoucím za tak hojnou účast v soutěži, sponzorům soutěže a obecnímu úřadu Brada-Rybníček za podporu. Další velké poděkování patří všem, kteří se na soutěži podíleli.

Na závěr bych rád popřál našemu oddílu Brada Rybníček, který v letošním roce prošel velkou generační obměnou, mnoho sportovních úspěchů a kvalitních výsledků. Sportu zdar a hasičům zvlášť.    Pavel Válek