Vedle stálé expozice si návštěvníci mohou prohlédnout dvě výstavy.

Ve výstavní chodbě je zpřístupněna výstava Vajíčka z přírody, která představí vajíčka různých ptačích druhů, a nabídne také odpovědi na otázky týkající se ekologických aspektů hnízdění. Dozvíte se například to, proč mají ptáci vajíčka různě zabarvená, proč mají různé tvary a velikosti anebo proč se některé druhy starají o jedno mládě a jiné zase o celou skupinu.

Základem výstavy ptačích vajíček je sbírka přírodovědce Zdeňka Klůze. Přestože vědec značnou část své rozsáhlé sbírky věnoval Muzeu Jana Amose Komenského v Přerově, v depozitáři jičínského muzea se nachází vajíčka více než 150 druhů živočichů. Plánovaný konec výstavy je nově v září tohoto roku.

V zámecké galerii pokračuje výstava Severočeská sbírka, která představí kolekci významných českých a v Čechách tvořících výtvarníků, kteří měli určitý vztah k regionu severních Čech.

"První velká výstava této kolekce výtvarného umění se uskutečnila v Muzeu Českého ráje v Turnově v loňském roce. Jičínská výstava bude tedy teprve druhou reprezentativní výstavou této sbírky, a díky prostorovým možnostem bývalé Valdštejnovy konírny v jičínském zámku budou moci být představena díla, jež nebyla doposud veřejně prezentována. Plánovaný konec výstavy je 20. června," upozorňuje Jana Schlesingerová, historik umění.

Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin