Chyjice se chystají na oslavy. V sobotu 15. června pořádají na louce za kulturním domem Hasičský soudek, večer pak taneční zábavu. O sobotní akci, ale především o životě v obci, jsme si povídali se starostou Milanem Košťákem.

Pane starosto, přibližte nám svoji obec.
Chyjice jsou protáhlá obec v mělkém údolí s pěknými stráněmi. Její páteří je silnice, která dává obci spolu s vodním tokem Mrlinou a stráněmi zmíněný tvar. Ten způsobuje, že vesnice nemá žádnou ústřední náves. Chyjice jsou bohaté na zeleň. Množství kvalitních stromů, solitárně i jako porost umístěných v terénu, vytváří zdravé prostředí. Také keřovitých porostů je zde velké množství, zejména kolem říčky Mrliny.

Kolik zde žije obyvatel?
Sto šedesát šest.

Jak dlouho jste ve funkci?
Sedmý rok.

Je v Chyjicích funkční obchod, hospoda, pošta?
Je tu funkční obchod a hospoda.

Daří se vám využívat evropských i státních dotací?
Podařilo se nám získat z POV Královéhradeckého kraje dotaci na opravu kulturního domu, budovu obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Dále jsme získali evropskou dotaci na opravu mobiliáře a výmalby v kostele. Tyto práce začínáme v současné době realizovat a dokončeny mají být 31. července 2014.

Na co jste tu pyšní?
Podařilo se nám vlastními finančními prostředky postavit víceúčelové hřiště, které jsme vloni uvedli do provozu a je velmi hojně využíváno občany, hlavně dětmi. Dále bych rád upozornil na místní Sbor dobrovolných hasičů, který je velmi aktivní a spolupracuje s obcí na různých brigádách.

Co vám naopak chybí, na co nejsou peníze?
Naší hlavní bolístkou jsou místní komunikace, na které bychom potřebovali asi 5 milionů korun, jenže bez dotace je nelze opravit.

Jaká je vize obce do budoucna?
Oprava již zmíněných komunikací, dále by bylo dobré vybudovat vodovod, plynovod a kanalizaci, jenže u takových projektů by musela fungovat stoprocentní dotace. Jinak malé obce s malými rozpočty jako jsme my a nespočetně dalších, si to nemohou dovolit.

Které složky ve vesnici fungují, nebo tu jsou pouze hasiči?
Ano, pouze hasiči.

Představíte nám památky a zajímavosti?
Je to již zmíněný kostel jako národní kulturní památka a dominanta obce, dále pomník sv. Jana Nepomuckého a pomník padlých z 1. světové války.

Co byste popřál zdejším občanům?
Aby se jim v obci dobře žilo, byli zde spokojeni a pomohli nám ji dále zvelebovat.