Svaz má sloužit k udržování odkazů bojovníků ve 2. světové válce.
Cílem organizace je prioritně sdružit členy domácího a zahraničního odboje.
Svaz je také garantem toho, aby se nezkreslovaly historické údaje. Dbá o to, aby se připomínal válečný odboj ve školkách, organizuje přednášky.

Byl jsem v té době na zahradě za vilou, ve které jsme bydleli, a hrál si tam s kamarády. Najednou pro mne přiběhla maminka, chytla mě do náruče a běžela před dům. Viděl jsem svého otce, který nesl rádio a v doprovodu asi dvou mužů v kožených kabátech nasedal do auta.

Stačil jsem jen zavolat: „Táto, kam neseš to rádio?" Odpovědět mně už nestačil, a tak to byla poslední slova, která ode mne slyšel," vzpomíná na svého otce dnes devětasedmdesátiletý Vilém Hofman z Libáně.

Jeho otec MVDr. Václav Hofman se zapojil za druhé světové války do protinacistického odboje a 15. února 1942 na následky utrpení zemřel v koncentračním táboře Auschwitz (dnes Osvětim) v Polsku.

Vilém Hofman je členem základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Jičín od roku 2007. Tak jako kolegy z organizace, i jeho zaskočilo rozhodnutí ústředního výboru jičínský svaz zrušit. 

„Co se týká mých pocitů z rozhodnutí současného ÚV ČSBS, je to směs zklamání a zlosti nad tím, čeho se naše organizace a tím vlastně i celá naše společnost dočkala po pětasedmdesáti letech od osvobození naší vlasti. Jednání lidí, kteří v současnosti tvoří prakticky celý ústřední výbor, je zcela nedemokratické a v rozporu s tím, na jakých ideálech jsou naše dobrovolné spolky zřizovány. Současný předseda, pan Vodička, už se od doby, kdy nahradil zesnulou paní Dvořákovou, několikrát „proslavil" svými rozhodnutími.

Nyní stojím před rozhodnutím, zda má vůbec ještě smysl setrvávat v této organizaci, kde, jak jsme se nyní dozvěděli z ČT, působí také jeden bývalý politruk z naší bývalé lidové armády. Jeho jednání tomu nasvědčuje. Velmi výmluvný je také odchod z této organizace a jejího ÚV válečného veterána generála Vraného. Ještě počkám, jak se bude tato aféra dále vyvíjet. Jsem zvědavý, jestli na současný stav budou reagovat další základní organizace. Plně se ztotožňuji s prohlášením jičínské základní organizace," napsal nám Vilém Hofman.

Členem jičínské základní organizace ČSBS je od 1. června 2007. Vstoupil do ní ihned po smrti své maminky, která byla členkou od jejího založení, tedy někdy v roce 1945 – 46.

„Vstoupil jsem proto, že jsem doufal, že budu moci v besedách a přednáškách seznamovat především mladou generaci s tím, co to znamenal boj za svobodu v době poroby naší země, v době, kdy jsme byli prakticky připojeni k Velkoněmecké říši a naše země se nazývala protektorátem Böhmen und Mähren. Bohužel, brzy jsem se dozvěděl od dalších dlouholetých členů svazu, že právě jičínské školy nemají prakticky vůbec žádný zájem o nějaké naše besedy či přednášky. Přitom v Hořicích, Nové Pace, Sobotce tento zájem je a tamější členové svazu jsou do místních škol zváni," konstatuje Vilém Hofman.

Podveden se cítí i válečný veterán, člen výboru základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Břetislav Mizera.

„Ústřední výbor rozhodl o nás bez nás. O rušení naší organizace v Jičíně jsme se dozvěděli z médií. Je to doslova rána pod pás, i když je to v souladu se současnými stanovami," krčí zoufale rameny nad ortelem Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), který na mimořádném zasedání 18. října rozhodl zrušit organizace Jičín a Kladno. Důvodem je podle ústředí vedení dehonestační kampaně a dlouhodobé neztotožnění s usneseními výboru a 10. sjezdu ČSBS.

Podle Břetislava Mizery se tyto argumenty nezakládají na pravdě a jičínskou organizaci poškozují. Výbor proto vydal tiskové prohlášení, jehož celé znění najdete na webu Deníku a které zaslal sdělovacím prostředkům i ústředí. To zatím s jičínskými členy vůbec nekomunikuje.

„Žádnou kampaň jsme proti ústřednímu výboru nikdy nevedli a ani nás nikdo neupozornil, že bychom neplnili své povinnosti. To je jako proces v padesátých letech. Z toho nás opravdu zamrazilo, cítíme se poškozeni. Nevíme, co s námi bude, máme před výroční schůzí a vůbec netuším, co máme lidem říct," zoufá si válečný veterán, který nevěří, že ústřední výbor, který osobně oslovil, své rozhodnutí přehodnotí.

Doris Broulová přežila koncentrační tábory v Terezíně a Osvětimi.Zdroj: DENÍK/Iva KovářováZ verdiktu jsou zoufalí i další členové svazku jako Doris Broulová z Nové Paky. Ta do organizace vstoupila v padesátých letech.

„Jsem rozhořčená především bezpáteřním jednáním našeho předsedy, který se sám zvolil do funkce. Kvůli jeho jednání jsem už chtěla jičínskou organizaci opustit. Dnes je na ústředním výboru a já se domnívám, že se nám mstí," dedukuje sedmaosmdesátiletá žena, která prošla vyhlazovacími tábory v Terezíně, Osvětimi i v Bergen Belsenu.

„Pokud bude tento člověk dále ve vedení svazu, opustím ho. Jsem zklamaná, je mi z toho smutno," konstatuje stále aktivní bojovnice za svobodu.

O ORGANIZACI
Od roku 2012 je jičínská organizace velice aktivní složkou, pořádá výstavy, přednášky, besedy, pravidelně pořádá tématické zájezdy. Nyní má 37 členů.
Předseda ústředního svazu Jaroslav Vodička nás odkázala na dnešní tiskovou konferenci, kde se bude údajně o vyloučení Jičína mluvit.  

Tiskové prohlášení Výboru základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Jičín


Prohlášení vydáváme, abychom reagovali na rozhodnutí Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) na mimořádném zasedání, konaném dne 18. října 2016 o tom, že ruší Oblastní organizaci ČSBS Jičín a Kladno, uveřejněné ve sdělovacích prostředcích. Důvodem zrušení obou organizací je podle ÚV ČSBS vedení dehonestační kampaně a dlouhodobé neztotožnění s usneseními ÚV a s usnesením 10. sjezdu ČSBS.

Musíme konstatovat, že výše uvedené důvody se nezakládají na pravdě, a že tento krok ÚV ČSBS poškozuje dobré jméno naší organizace v očích jak veřejnosti, tak i v rámci členské základny ČSBS.

V Jičíně se nachází Oblastní výbor, který zastřešuje základní organizaci Jičín (nejpočetnější a nejaktivnější ZO), Hořice, Vrchlabí a nově Dašice. Výbor základní organizace Jičín prohlašuje, že v našem případě není žádného důvodu ke zrušení jičínské organizace ČSBS a od výše uvedených důvodů ÚV pro její zrušení se plně distancuje. Nikdy nás ÚV ČSBS neupozornil na nesprávné interpretace jednotlivých usnesení ÚV ani jsme nevedli jakoukoliv pomlouvačnou kampaň. Také naši organizaci nenavštívil žádný představitel ÚV ČSBS za poslední léta, natož aby nám něco vytýkal (poslední návštěvu provedla zesnulá předsedkyně ÚV ČSBS Anděla Dvořáková, která zemřela v roce 2011).

Proto toto svévolné a od zeleného stolu provedené rozhodnutí považujeme za irelevantní, které se vůbec neslučuje s demokratickými principy, na kterých až doposud, jak doufáme, stojí všechny dobrovolné organizace a zvláště takové, které byly zakládány lidmi, kteří se ve druhé světové válce účastnili domácího nebo zahraničního odboje a nasazovali svoje životy za naši svobodu.

Žádáme Ústřední výbor ČSBS, aby přehodnotil svoje rozhodnutí přijaté bez jakékoliv diskuse na mimořádném zasedání konaném dne 18. října 2016 a nepoužíval způsoby kolektivní viny.

Závěrem uvádíme, že jičínská organizace byla naopak velmi kladně hodnocena současným i minulým starostou města Jičína. Naši členové se aktivně podílejí na různých akcích ve spolupráci s městem Jičín, Novou Pakou a Hořicemi, knihovnou Václava Čtvrtka, Oblastním muzeem a galerií, Okresním archivem v Jičíně a dalšími organizacemi regionu. Pořádáme další akce pro školy, členy a občany, připomínající významné dny našeho státu a historii osvobozeneckého boje nejen v našem regionu.

Výbor základní organizace ČSBS Jičín ubezpečuje představitele místní samosprávy, spoluobčany a všechny členy, že ZO ČSBS Jičín je plně funkční, a je připravena nadále spolupracovat na demokratických principech se všemi organizacemi ČSBS, s místními samosprávami a s ostatními organizacemi v okruhu naší působnosti.
Prohlášení bylo projednáno na mimořádné výborové schůzi základní organizace ČSBS Jičín dne 19. října 2016 a schváleno dne 28. října 2016.
V Jičíně dne 29. října 2016
Výbor základní organizace ČSBS
17. listopadu 1074
506 01 Jičín

Prohlášení zasílá za výbor ZO ČSBS
Ing. Břetislav MIZERA
Válečný veterán, člen výboru ZO a OV ČSBS.