Jednatelem TJ Bruslařského klubu Nová Paka je Bohumil Šmika, který má na starosti provoz obou zařízení. Právě na něho směřovaly naše otázky.

Pane Šmika, někteří obyvatelé Havlovy ulice si stěžují, že je v noci sjezdovka osvětlena a že se na ni proháníte na rolbě?
Samozřejmě, když chodíme kontrolovat zasněžování, tak si musíme rozsvítit, ale to jen na dobu nezbytně nutnou. Protože provoz areálu je do devatenácti hodin, tak teprve potom upravujeme rolbou lyžařské svahy. Nikdy rolba nejezdí po dvaadvacáté hodině. Kdysi, před několika lety, jsem mimořádně upravoval svah i v noci, ale to byla opravdu výjimka.

Závěr z pátečního jednání s hygienou. Zjistila nějaké pochybení, porušení předpisů?
Ne. Závěr je takový, že se sestaví a zveřejní, na základě pro nás stanovených a povolených režimů provozní řád, kde bude uveden i čas tolik diskutovaného zasněžování. Provozním řádem dojde ke zveřejnění provozních stavů lyžařského ski areálu. Přibude tam údaj z protokolu, například i to, že rolba na úpravu svahu nesmí být v provozu od 22 do 6 hodin. Dále například, že nebudou v této době v provozu žádná technická zařízení, to znamená vleky, pásy.

Veřejnost chce jasně slyšet, zda byly porušeny stanovené limity hluku pro zasněžování, v tom je hlavně zakopaný pes.
Ne, nebyly. A opakuji znovu, tyče pro zasněžování mohou být v provozu celonočně, naopak zasněžovací kanony nemohou být provozovány celonočně, což ale nevylučuje, že i v noční době mohou být po nějaký čas zapnuty. Zároveň to neznamená, že dělo vytváří hluk zdraví poškozující a překračující povolené limity.

Vy jste byl v závěru roku právě při zasněžování ski areálu opakovaně napaden.
Ano, stalo se to, jsou k tomu svědci. Je to v šetření policie. Po tomto, pro mě nepochopitelném incidentu, se začaly odvíjet všechny problémy. Já jsem zjistil, že je na mě udání na finančním úřadě, jsou dány podněty k šetření státním orgánům. Je to cílený útok osoby nebo úzké skupiny osob, které znevažují činnost bruslařského klubu. Byl bych rád, aby si lidi uvědomili, že naši práci děláme tak, jak máme, a že jsme vystaveni značným nárokům. Vysoce vnímáme, že naše činnost lidem v okolí život nějakým způsobem narušuje, ale my jsme povinni zařízení provozovat, my jsme povinni dodržovat zákony České republiky. To děláme.

Všechno mi připadá jako hon na čarodějnice, tak to vnímáme. My jsme do Nové Paky dostali prostředky nejen státní, ale i z evropských fondů. Snažíme se, organizujeme tu sportovní výchovu mládeže. Chtěl bych také uvést, že město Nová Paka nechtělo nikdy provozovat bruslařský stadion, proto se o něj začali starat hokejisté. A já jsem jeden z nich. Postupně jsme veřejnost přesvědčili, že plníme své poslání, a proto jsme podporováni.

Máte řadu zastánců, kteří vám fandí, přesto; nevzal vám tento útok ideály do dalšího konání?
Obávám se, aby mi to nezbortilo mé ideály, tak na sobě pracuji, setkávám se s psychology, budhisty, přáteli, kamarády. Je to další překážka, kterou musím překonat, buď to zvládnu a půjdu dál, nebo se zastavím. Vím, že se spousta lidí takto zastavila a já se obávám, aby se mi to nestalo.

Byl to pro vás velký šok, který zanechal nejen tělesné, ale asi i psychické následky.
Nepochopitelný, nevysvětlitelný šok. Útok byl vedený takovou razancí, že jsem neměl šanci. Nikdy se mi to nestalo a vůbec jsem si nikdy neuměl představit, že budu obětí opakovaného fyzického ataku od jedné osoby.

Miroslav Forman odpovídá:

Předseda BK Nová Paka Miroslav Forman se sešel se starostou města Rudolfem Coganem v pondělí. „Mluvili jsme zejména o hospodaření klubu, využitelnosti areálu i o tom, zda má někdo přístup do areálu zdarma. Při páteční kontrole hygieny se řešily stížnosti ze strany občanů. Připomínám, že pracovníci hygieny nám stanovily pro provoz režimy, které jsme povinni dodržovat. Je snadno dohledatelné podle spotřeby elektrické energie, zda v noci zasněžujeme. Máme stanoveny limity odběru, takže je to nemožné."