VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY

Katolické velikonoční bohoslužby:
Pátek 26.3. (před Velikonocemi)
mše svatá
Jičín – kostel sv. Jakuba 18.00
Dětská Křížová cesta u hradeb před arciděkanstvím.

Ostroměř – kostel Nejsv. Trojice 17.00

Drahoraz – kostel sv. Petra a Pavla 17.00
Pouť k Božímu hrobu – začátek v 16 hodin z Pševse. Literácy Jitčín et Trinitatis Societas), poté mše sv. (Stabat Mater).

Lázně Bělohrad – Všech svatých 17.00
Křížová cesta.

Nová Paka – kostel sv. Mikuláše 8.30
Stará Paka – kostel sv. Vavřince 17.00
Pecka – sv. Bartoloměj 16.00

Sobota 27.3.
Konecchlumí – sv. Petra a Pavla 14.00

Neděle 28.3. (Květná neděle)
mše svatá
Jičín sv. Jakuba 9.00
Jičín sv. Ignáce 18.00
Pašije (V.K.Holan, 1690) Literácy Jitčín a hosté.
Ostružno – Povýšení sv. Kříže 10.30
Pašije (V.K.Holan, 1690) Literácy Jitčín.
Po mši svaté setkání na faře, přednes básně Poklad z Erbenovy Kytice.

Samšina – sv. Václava 10.30
Veliš – sv. Václava 9.00
Hořice – narození P. Marie 8.00
Jeřice – sv. Marie Magdaleny 10.00
Kopidlno – sv. Jakuba st. 9.00
Žlunice – sv. Petra a Pavla 10.30
L. Bělohrad – Všech svatých 9.00
Mlázovice – sv. Jana Nepomuckého 7.30
Miletín – Nejsvětější Trojice 10.30
Nová Paka – sv. Mikuláše 18.00
Nová Paka – Nanebevzetí P.Marie 8.30
Stará Paka – sv. Vavřince 8.15
Levínská Olešnice – Všech svatých 10.15
Pecka – sv. Bartoloměj 8.00
Mostek – sv. Anny 11.15
Borovnice – sv. Víta 9.30
Vysoké Veselí – sv. Mikuláše Tolentinského 8.30
Slatiny – Nanebevzetí P. Marie 11.30
Chomutice – sv. Diviše 10.00
Železnice– sv. Jiljí 8.30
Radim – sv. Jiří 10.30

Velikonoční bohoslužby církve
československé husitské:
Květná neděle 28. března
8.30 h. Jičín
14.00 h. Libáň
Zelený čtvrtek 1. dubna
17.00 h. Eucharistický stůl Jičín
Velký pátek 2. dubna
17.00 Pašijová pobožnost Jičín
Bílá sobota 3. dubna
14.00 h. Dolní Bousov
18.00 h. Vigilie Jičín
Slavnost zmrtvýchvstání Páně 4. dubna
8.30 h. Jičín
10.30 h. Mladějov
14.00 h. Vysoké Veselí
Pondělí velikonoční
8.30 h. Jičín
10.15 h. Lužany
14.00 h. Třtěnice