Investice

Obec bude v letošním roce hospodařit s částkou 6 milion 82 tisíc korun. Rozpočet je vyrovnaný , k financování nebyl použit přebytek z roku 2012. Podle starosty je, s ohledem na slibované navýšení daňových příjmů z nového rozpočtového určení daní, nastaven spíše pesimisticky.

Obec počítá s příjmem 900 tisíc korun z prodeje dvou pozemků. Jde o parcely u vodojemu, které jsou zasíťované a připravené. Cena je 450 Kč za metr čtvereční.

Připraven je projekt na rekonstrukci komunikace na dolením konci k čistírně odpadních vod. Předpokládané náklady jsou jeden milion s tím, že obec zažádala o dotaci z Programu obnovy venkova. K realizaci přistoupí pouze v případě, že subvenci získá.

„Chceme dokončit dokumentaci k chodníku U Marjány, připravujeme projekt na dokončení kanalizace za 150 tisící korun, vybudujeme osvětlení v hoření části vesnice. Nebude to nic zásadního. Škola dostane letos 350 tisíc korun, je to o padesát tisíc sníženo oproti loňskému roku, a to z důvodu předpokládaných úspor za energii. Počítáme s renovací křížku U Marjány a úpravou zeleně. Chtěli jsme věnovat dvě stě tisíc na opravu místního kostela, i když zastupitelé nebyli tomuto příspěvku příliš nakloněni," říká starosta, který se domnívá, že kostel je vizitkou obce.

Postoj občanů

„Z řad občanů zazněl názor, že bychom církvi neměli nic dávat. Problém je ten, že kostel tu bude stát vždycky a bude dotvářet pohled na obec a kdokoliv k nám přijede se nebude ptát, kdo je vlastníkem objektu. Vždycky řeknou, že máme ošklivý kostel. Vzhledem k tomu, že už jsme investovali nemalé prostředky do jeho opravy a úpravy okolí, zaslouží si, aby sem přitekly další finance. Už je zrenovována část fasády, v pořádku je statika. Že bychom měli vložit obecní peníze do opravy kostela je můj osobní názor," konstatuje Mitlöhner.

Zastupitelé si vymohli podmínku. Dvě stě tisíc korun na obnovu kostela uvolní, ale budou započteny do kupní ceny pozemku v obci Lužany, které jsou dnes ve vlastnictví církve.

Problém s pozemky
Farnost Železnice jako vlastník s postupem souhlasila, biskupství podle neoficiálních informací možnost odmítlo. Tím pádem, a i z důvodu nedostatku peněz, letos farnost o dotaci na opravu kostela žádat nebude.

„Pro příští rok ve spolupráci s farářem Josefem Kordíkem připravím opravu fasády a pokusíme se dojednat nějaké konkrétní podmínky s biskupstvím," míní Martin Mitlöhner.

Farář Josef Kordík říká, že církev by měla plnit dané sliby.

„Jde o pozemek v centru obce. Pan biskup by měl odpovědět na žádost Lužanských." Počítá s tím, že obec letos opraví chodník ke kostelu, církev zajistí zpracování projektu na opravu fasády. „A budeme na dně!" posteskl si ke stavu financí.