„Ano, ve středu jsme uzavřeli jednu dlouhou etapu projektu bioplynové stanice. V Jičíně ještě nenastala pro tento projekt vhodná doba ať už se to týká postoje vedení města i jeho některých zastupitelů," uvádí argumenty, které vedly investora k rezignaci. Ta asi řadu Jičíňáků potěší.

„V posledním roce došlo k mnoha změnám jak ve vedeni firmy Orchideus s.r.o, tak i ve vedeni města Jičína, s kterým jsme marně vedli po dobu pěti let jednání o vhodnosti realizovat záměr výstavby v Jičíně. Vstřícný a jasný přístup současného starosty, jeho schopnost přesně argumentovat, ale i umění naslouchat a celou věc vyhodnotit spravedlivě a po právu nás nakonec přesvědčily od záměru výstavby bioplynky v Jičíně ustoupit a věnovat se jiným aktivitám a cílům," zdůrazňuje Marousek.

Společnost Orchideus nemá v plánu budovat zařízení ani v jiné lokalitě regionu. Za účelem výstavby bioplynové stanice zakoupený objekt bývalé mlékárny bude i nadále sloužit jako poštovní depo a sídlo desítky firem, které zde mají své provozovny a zázemí.

„Ve středu proběhla korektní jednání se společností Orchideus, která zároveň vzala zpět svoji žádost o umístění bioplynové stanice v Jičíně z 29. prosince 2010. Je to pro Jičín určitě pozitivní zpráva a jsem rád, že tu bioplynová stanice nebude," konstatoval starosta Jičína Jan Malý.

Rekapitulace záměru

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby podala firma Orchideus poprvé na konci roku 2010. Jičínský stavební úřad ji následně dvakrát zamítl, ale firma se vždy úspěšně odvolala ke krajskému úřadu. Naposledy kraj věc k novému projednání do Jičína vrátil v březnu 2013. Firma pak do prosince doplňovala podklady potřebné k dalšímu řízení. V roce 2014 úřad stavbu stanice projednával potřetí. Dosud stavební úřad zastával názor, že stavba stanice není v souladu s územním plánem města. Firma Orchideus je přesvědčena o opaku. Stavební úřad prý chybně hodnotí bioplynovou stanici jako zařízení na zpracování odpadu. Stanice je podle firmy výrobnou energie, která územnímu plánu odpovídá. Proti výstavbě bioplynky bojovala nejen jičínská radnice, ale i někteří občané města formou petice i protestních proslovů při veřejných územních řízeních. Firma Orchideus už vloni pozastavila projekt výstavby bioplynové stanice. „Nejedná se o úplné „hození ručníku do ringu", investoři si ponechali možnost znovuotevření záměru a rovněž se chystají jednat s městem o jiném řešení, psal Deník v dubnu 2014. Nyní je verdikt definitivní.