Svým dílem a zde vyslovenými názory dokazuje, že perfektní organizace včelího společenstva a mimořádný význam včel pro zachování rozmanitosti druhů rostlin i výnosy pěstovaných plodin stále budí zájem jak odborníků, tak i laiků. Co je tajemstvím úspěchu tohoto superorganismu a jeho výjimečného postavení? Vědcům se podařilo rozkrýt „fenomén včela medonosná" a střetli se při tom s velkými překvapeními.

Díky této knize se čtenáři mohou seznámit s aktuálním stavem znalostí a průkopnickými poznatky získanými v minulých letech. Kniha je doprovázena vynikajícími a dosud nepublikovanými snímky fotografky Helgy R. Heilmann, zprostředkující nevšední pohled na tento vývojově úspěšný druh. V našem seriálu si připomeneme některé zajímavé výstupy, publikované v této knize, které přinášejí zcela nový pohled na včely a jejich život. ⋌(osu)


Dětenice


A dnes také zavítáme do nejbližšího okolí, kde leží Dětenice, a představíme zdejší organizaci. Místo se nachází v krajině, která poskytuje včelstvům bohatou snůšku nektaru. Najdeme tu jehličnaté i smíšené lesy, stráně a luka s rybníky, nabízející včelám k opylení rozmanité rostliny.

Organizace sdružuje včelaře nejen z Dětenic, ale také z Brodku, Osenic, Horních a Dolních Rokytňan, Bačalek, Lična a Záhub. Dnes ji tvoří dvacítka včelařů, kteří chovají 140 včelstev. Jsou většinou místní a vyššího věku. Jen několik jich u nás chalupaří.

Nejlepší podmínky k chovu včel jsou kolem Brodku, dokola obklopeného lesy. Proto je právě tady bohatá snůška a poměrně často zde včely produkují tmavý medovicový med. Pracují zde naši největší včelaři – přítel Bárta a Lang. Bohužel už s chovem skončili tři bratři Najmanovi. Letošní snůška byla jen průměrná. Med byl převážně smíšený.

Předsedou organizace je Jiří Rykl, jednatelem Libor Rykl, účetní Libuše Rampasová, zdravotníkem Martin Bárta.
⋌Jiří Rykl, předseda ZO ČSV Dětenice


Naše soutěž


Chcete si doplnit svoje znalosti o včelách? Najděte si stránku na webové adrese http://kopivcel.webnode.cz, kde je řešení 1. zájmového listu a kontrolního testu, zadání testu z 2. listu o včelích produktech a 3. pracovní list.

Řešení o medové ceny můžete posílat do konce tohoto týdne na adresu: zokopidlno@vcelarstvi.cz.

Jméno vítěze otiskneme za týden, tak jako i na uvedeném webu včelařů budete průběžně nacházet soutěžní texty.