„Tento bezpečnostní prvek v této části města dlouhodobě zcela chyběl, zejména pro bezpečný přístup dětí ze severní části města k Základní umělecké škole,“ vysvětluje místostarosta Martin Pour. Celou realizaci provádí firma Stavo&Sachs z Hradce Králové, která zvítězila ve výběrovém řízení s cenou 350 tisíc korun vč. DPH. Stavba, která povede k zlepšení dopravní situace pro pěší v západní části města, bude dokončena začátkem srpna.