Prvním je stavba nového chodníku v Soudné podél silnice II/286 po pravé straně směrem z Jičína až k firmě Cora. Tady se předpokládají náklady 3,5 milionů korun. Další lokalitou je rekonstrukce chodníku v ulici 17. listopadu od ulice Smiřických po ulici Ruská ve směru od autobusového nádraží. Na druhé straně pak od městského úřadu po ulici Butovská.

„Projekt byl vypsán s cílem zvýšit bezpečnost pohybu chodců kolem frekventovaných silnic," vysvětluje k záměru místostarosta Jan Jiřička. Rada už pověřila odbor investic uzavřením smlouvy se společností Energy benefit centre a.s. z Prahy, a to na zpracování žádosti o dotaci v programu IROP na zvýšení bezpečnosti dopravy. Dotace je výlučně zaměřena na rekonstrukci chodníků a novostaveb. Ve výzvě je alokováno celkem 488 milionů korun, součástí žádosti musí být projekt s územním rozhodnutím, studie proveditelnosti a audit bezpečnosti, který bude zajištěn dalším dodavatelem.

Cena za zpracování podkladů žádosti je 35 tisíc korun bez DPH.

Kritéria

„Výběr chodníků byl složitý, buď je máme opravené, nebo jsou kratší a jejich rekonstrukce by stála méně než dva miliony. Především však nejsou u silnic druhé třídy," zdůvodňuje Jiřička otázku, proč město nežádá o subvenci na více chodníků.

„V Soudné chodník chybí, lidé musí chodit lipami a přebíhat silnici ke svým domům. Druhý úsek, chodník před základní školou v ulici 17. listopadu, je naprosto historický, kryje ho ještě hrubostrukturovaný asfalt z počátku osmdesátých let," zdůvodňuje výběr úseků.