„V letošním roce jsme o žádnou dotaci nežádali, obdrželi jsme pouze od Královéhradeckého kraje finanční dar ve výši třiceti tisíc korun na pořádání kulturních akcí," informuje starostka Romana Komárková. Pořádají se zde totiž již tradičně například každoroční ples pod cylindrem, dětský den, cyklistický závod, turnaj v malé kopané, rozloučení s prázdninami, mikulášskou zábavu v sále místního hostince, na letošní 1. září je zamýšlen závod na velké autodráze.

Na veřejných prostranstvích je průběžně prováděna běžná údržba, například květinová výsadba trvalek ve spolupráci s kopidlenskéu zahradnickou školou. Opraven byl křížek pod kostelem, vznikne zde jakési poutní zastavení. Vyčištěna byla také výsadba topolů osázených podél silnice směrem na sousední Vršce.