Důvod byl jediný. Rychlík z Pardubic převážel symboliku nejkrásnějších svátků - Betlémské světlo. Díky Českým drahám vlak přijel včas, zásluhou rychlosti a pohotovosti

skautů i včas odjížděl, i když na převzetí světla bylo vyměřeno 5 minut. Nikdo tak z cca 40 zájemců neodcházel bez plamínku. Teď budou “světlonoši” do 24. prosince opatrovat světélko ve svých domovech, aby jej na Štědrý den roznesli přátelům, do domácností, do církevních objektů a třeba i na hřbitov se vzpomínkou na své blízké.

Novopačtí občané si mohou připálit své svíčky i v klubovně od 10 hodin.

Karel Pokorný