V úvodu vystoupili s krátkými pozdravy hořický starosta Martin Pour, prezident AMK Hořice Tomáš Jenčovský a za hořické motocyklové muzeum Jaroslav Kotrbáček. Potom už se ujali slova moderátoři Joska Kubíček a Larry Kočí, kteří nejdříve představili všechny přítomné hosty a pokládali jim otázky týkající se jejich konstruktérské činnosti. 

Přítomní konstruktéři zavzpomínali nejen na své začátky při stavbě závodních motocyklů, ale i svých závodnických začátků, protože většina z nich byla i aktivními motocyklovými závodníky. Návštěvníci besedy se dozvěděli řadu zajímavých technických informací, vyslechli si historii vzniku jednotlivých motocyklů a také problémů, které provázely zrod těchto závodních strojů. Vše bylo doplňováno krátkými filmovými šoty a promítanými fotografiemi. Do debaty se aktivně zapojovali i přítomní návštěvníci besedy, kteří přímo kladli své otázky na přítomné konstruktéry. V hledišti seděli a o své zkušenosti se stavbou závodních motocyklů se podělili pánové Jiří Kolář a Oldřich Prokop.

Debata se týkala především českých motocyklů značek AHRA, Perti, FGR, ZUPA, MALI a mnoha dalších. V přilehlých prostorách divadelního sálu radnice, ve kterém se beseda konala, byly vystaveny některé motocykly, o nichž se v besedě hovořilo. K vidění byla krásná replika Perti 250, AHRA 50, supermono MALI JAWA, vystavena byla i Morbidelli 125 Zbyňka Havrdy. Návštěvníci si na památku mohli také odnést některé propagační materiály, týkající se vystavených motocyklů. 

Divadelní sál byl i včetně balkonu zcela zaplněn, což jenom doplnilo příjemnou atmosféru celé akce. Po skončení besedy proběhlo i natáčení rozhovorů s některými aktéry besedy pro potřeby televize.

Touto besedou uzavřelo hořické muzeum Czech Road Racing oficiálně svou činnost v roce 2023. V rámci besedy proběhla jednání zástupců muzea s některými konstruktéry, kteří přislíbili zapůjčení exponátů pro výstavní sezónu 2024. Budoucí návštěvníci se mají opravdu na co těšit.

Jaroslav Kotrbáček