Mezi největší investiční akce patří výstavba nového městského úřadu. Výsledek architektonické soutěže, do které zájemci přihlásili padesát osm návrhů, bude znám na začátku příštího roku. Náklady z rozpočtu města na projektovou dokumentaci, soutěž a případnou demolici domů č.p. 27 a 28 činí šest milionů korun s možností využití dotace. Mezi další plány patří rekonstrukce komunikací v Horní Nové Vsi za pět milionů korun či revitalizace zeleně a rybníku Pardoubek.