Osud zámku
Barokní zámek z přelomu 17. a 18. století je nejcennější stavbou v Bělohradě. Město získalo budovu do vlastnictví v roce 1992 a na padesát let ji pronajalo místnímu střednímu odbornému učilišti. V té době probíhal restituční spor mezi původními majiteli, který byl ale ústavním soudem ukončen v roce 2004, s tím, že tento restituční nárok není oprávněný. V roce 2004 město poprvé začalo shánět investora a hledat dotační program. Zhruba v roce 2006 až 2007 se objevila firma Sheryden, jenž měla zájem v zámku vybudovat seniorské bydlení. V roce 2008 občan města upozornil na to, že převod zámku v roce 1992 nebyl v pořádku a kolotoč s převodem se rozběhl nanovo. V roce 2009 zámek definitivně připadl městu.

Cesta k prodeji a záchraně památky přitom nebyla jednoduchá. Definitivně se městu zámek podařilo získat v roce 2009 na základě bezúplatného převodu od státu.

„Od té doby probíhala jednání s firmou Sherydan CR o vytvoření společného podniku a vybudování seniorského bydlení. Ta ale nebyla dotažena do řádného konce," popisuje jeden z prvních a neúspěšných pokusů o oživení budovy starosta Pavel Šubr. 

V roce 2010 budovu zámku opustil internát Středního odborného učiliště Lázně Bělohrad. Od té doby je areál prázdný. Město se několikrát pokusilo najít investora, který by po neúspěchu firmy Sherydan CR, měl o nejcennější historickou stavbu v Bělohradě zájem.

„V roce 2015 jsme si nechali zpracovat studii o současném stavu a využitelnosti zámku, z níž vyplynulo, že rekonstrukce a budoucí provozní náklady by na poměrně dlouhou dobu zatížily městský rozpočet. Závěrem studie tedy bylo doporučení budovu prodat," popisuje jen část dlouhé cesty k obnově historického skvostu starosta Pavel Šubr a dodává, že v červnu letošního roku město zveřejnilo záměr o jeho prodeji za minimální cenu dvanáct miliónů korun.

„Jedná se o obvyklou cenu, jež byla stanovena na základě znaleckého posudku. Uzavřeli jsme současně smlouvu s firmou VIPCastle o zprostředkování prodeje zámku," vysvětlil Šubr a neskrýval radost z úspěchu.
Firma Elisabeth Arms byla založena teprve nedávno právě pro účel nákupu bělohradského zámku. Hana Pavlíková, zástupkyně hlavního investora, představila na středečním zasedání podnikatelský záměr i důvody, proč se rozhodli koupit právě tento objekt.

ZÁMĚR INVESTORA

„Rádi bychom v areálu vybudovali seniorské bydlení. Bělohrad nás zaujal svou polohou i lázeňskými službami, které nabízí," sdělila Pavlíková a prozradila, že by barokní památku chtěli zrenovovat do šesti let. „Je to naše přání, ale oprava takovéhoto objektu není vůbec jednoduchá. Tohle je velmi optimistický výhled, jenž bychom rádi splnili, ale bude záležet na hodně faktorech a především na památkovém ústavu. V příštím roce, pokud se vše zdaří jak má, začneme s rekonstrukcí střechy," objasnila plány a dodala, že velmi vítají úzkou spolupráci s městem.

Nový majitel počítá s možností zpřístupnění kaple pro veřejnost a také využitím společenského sálu, který by mohl sloužit pro kulturní či jiné akce města. Jako samozřejmost pak vnímá vybudování restaurace a kavárny.

Částku dvanácti miliónů firma uhradí v hotovosti. Součástí prodeje není zámecký park, jenž zůstane i nadále v majetku města. V kupní smlouvě je mimo jiného zapracována také podmínka, kdy musí do tří let být opravena střecha, svody a odvodnění budovy. Do deseti let musí být hotová kompletní rekonstrukce tak, aby objekt byl zkolaudován a trvale využíván k plánovanému účelu. Pokud se neobjeví nečekané komplikace, zámek bude prodán do konce roku.