„Už před sedmi lety jsme jednali se zdejšími lázněmi o budoucnosti dětské léčebny, jejíž přední část, kde se nachází objekt školy a rehabilitace, je v majetku města," přibližuje transakci starosta města Pavel Šubr.

Radnice nechala v roce 2009 zpracovat znalecký posudek a připravila dokumenty k prodeji. Po útlumu lázeňství však k záměru nedošlo.

„Nyní lázně projevily zájem stavbu, do které bude rozhodně nutné investovat, odkoupit za cenu znaleckého posudku. Získané peníze budeme investovat do, pro město potřebnějšího, objektu," pokračuje Pavel Šubr.