Mezi nově zvolenými členy představenstva lázní se objevilo jméno Shaikh Khalifa bin Khalid bin Abdulla al Khalifa z Bahrajnu. Vedení lázní našlo investora, který podpořil výstavbu nového pavilonu s názvem Strom života, jehož podmínkou bylo, že jím určené osoby budou členy představenstva společnosti. „Je to běžný postup, jímž si investor hlídá svoji investici,“ sdělila Jitka Ferbrová, místopředsedkyně představenstva. Je v obecném povědomí lidí, že pokud osoba užívá titul shaikh, patří v arabských zemích mezi vládnoucí vrstvu. „Mezi vládnoucí vrstvu v Bahrajnu patří všichni potomci původních vládců ostrova a tato skupina je opravdu velice široká,“ vysvětlila Jitka Ferbrová a dodala: „V Čechách investuje celá řada zahraničních společností. Pro nás je podstatné, že jsou schopny vybudovat kvalitní a životodárný projekt a spolupráce s nimi přináší zisk nejen oběma stranám, ale i regionu a oboru, ve kterém podnikají,“ uvedla Jitka Ferbrová.