V pátek 26. října odpoledne byla slavnostně předána místním dobrovolným hasičům nová cisternová automobilová stříkačka. U hasičské zbrojnice se sešly desítky občanů, kteří si nenechali ujít tento pro hasiče velmi významný den.


Po dvouletém úsilí zástupců hasičů ve spolupráci s radnicí se tak podařilo získat nový zásahový vůz na podvozku MAN. Cena vozidla činila 4 miliony 770 tisíc korun, státní dotace pokryla milion 770 tisíc. Zbylé 3 miliony uhradilo podle informace starosty Bělohradu Pavla Šubra město. Za to vyslovil velitel hasičů Luboš Stárek za všechny hasiče velký dík.

Stará cisterna zůstane v provozu

Na dovybavení vozidla se podíleli sami hasiči částkou 150 tisíc korun. Dnes už historická automobilová stříkačka značky Škoda zůstává nadále v pohovosti, a to nejen pro potřeby hasičů, ale také například k využití technickými službami při zalévání zeleně, čištění komunikací atd.


„Jsme opravdu dobrá parta lidí, kteří neváhají věnovat svůj volný čas práci ve sboru. Je na nás spolehnutí nejen při požárních zásazích, ale i při řešení krizových situací. Díky této naší práci jsme předsvědčili vedení města, aby přispělo tak velkou částkou na naši novou cisternu,“ říká zástupce velitele hasičů Milan Kluz.


Po slavnostním křtu nové techniky šampaňským bylo umožněno nejen četným pozvaným hostům, ale také veřejnosti prohlédnout si vozidlo včetně veškerého vybavení. Především chlapci neváhali i usednout za volant, ostatní obklopili vůz a zahrnovali hasiče četnými dotazy.

 

Odborné údaje o hasičské cisterně:

Zástupci SPS Slatiňany přivezli do Bělohradu nový zásahový vůz. Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku s označením CAS 20 MAN TGM 13.280 4x4.

Nástavba vozidla je celoplastová s nádržemi na vodu 3000 litrů a pěnidla 200 litrů. V zadní části je osazeno čerpadlo Ziegler FP HH umožňující zásah jak nízkotlakým (2950 1/min. při tlaku 0,8 Mpa), tak vysokým stupněm (350 1/min. při tlaku 4 Mpa) + naviják s 60metrovou vysokotlakou hadicí.

Vybavení

Na střeše nástavby je nainstalována lafetová proudnice. Ve výbavě, která je umístěna v bočních skříních, nechybí elektrocentrála, osvětlovací stožár 2 x +000 W, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, motorová pila, přetlakový ventilátor, záchranný kyslíkový přístroj OXI, 2 ks dýchacích přístrojů + 4 záložní láhve, 3 ks neplynotěsných protichemických oděvů, 3 ks reflexních oděvů pro speciální hašení ohně.

V kabině jsou umístěny 4 ks dýchacích přístrojů uchycených v opěradlech druhé řady, vozidlová radiostanice + 5 ks ručních radiostanic. Na přední části kabiny je zabudován elektrický lanový naviják s tažnou silou až 8 tun.

Cena

Cena vozidla činila 4 770 000 korun, jak už je uvedeno v článku výše i s rozdělením podílů financí jednotlivých subjektů.

Dnes už historická CAS 24 Škoda 706 RTHP zůstává nadále v pohotovosti jak pro potřeby hasičů, tak pro potřeby technických služeb (zalévání městské zeleně, čištění komunikací apod.).