Místo posledního odpočinku tak získalo důstojnost, jakou si zasluhuje. Oprava stála 170 tisíc korun, přičemž polovina z částky pocházela z krajské dotace.
Soběraz během podzimu mimoto opravila interiér obecního úřadu, což si vyžádalo 180 tisíc korun z rozpočtu, a nyní se už připravuje na vylepšení vnějšího vzhledu budovy.

„Dále musíme opravit kanalizaci a chtělo by to postavit novou hasičárnu. Co se týče kanalizace, nemáme přístup na potřebné pozemky a vše je v dlouhodobém jednání. A také chceme dosáhnout dohody s hasiči a ujasnit si, jak velkou požární nádrž a hasičárnu potřebují. Momentální zařízení je ale už úplně nevyhovující, budova stojí na špatných základech," konstatoval starosta Soběrazi Antonín Hrabec.

K tak velkému projektu bude však třeba získat dotaci. Soběraz se po nějaké nyní poohlíží. Vedle těchto projektů se obec samozřejmě chystá na další revitalizaci cest.