„Nálezce obratem kontaktoval pracovníky hradeckého Muzea východních Čech, kteří při důkladném prozkoumání zjistili, že podle způsobu provedení a výzdoby železné sekery jde o zcela ojedinělý nález,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Při rekonstrukci městského úřadu v Železnici objevili archeologové pod podlahou současné radnice kamenné základy původní radniční budovy.
FOTO: Pod železnickým úřadem se skrývají základy původní radnice

Jedná se o železnou sekeru - bradatici s obdélníkovou čepelí a obloukovitým břitem. Dolní část čepele je zúžená v místě paty a s násadním otvorem je spojena úzkým krčkem. V ose násadního otvoru jsou částečně dochovány ostny, týl sekery je tupý a má obdélníkový průřez. Na obou stranách čepele jsou vyobrazeny dvojice ptáčků, nad nimi v místě připojení krčku je křížek a na jedné straně pod dvojicí ptáčků jsou ještě dvě hvězdy a křížek. Po obvodu čepele prochází linie, která je v pravidelných odstupech přesekávaná krátkými čárkami. Tato linie pokračuje až na týl a stejným způsobem jsou zdobeny i násadní trny. Na hřbetu je pět trojúhelníků, obrysy dalších tří trojúhelníků jsou na týlu sekery. Výzdoba je provedena tauzií a plátováním, což je na raně středověkých sekerách poměrně výjimečné.

Bašnice vydala ojedinělý nález

„Nálezy seker jsou na našem území poměrně bohatě zastoupeny, ale v případě této sekery z území Bašnice se v kombinaci jejího miniaturního provedení a výzdoby jedná o zcela ojedinělý nález, a to nejen v národním, ale i ve středoevropském kontextu,“ doplnila Martina Berdychová. Kulturně historická hodnota nalezené sekery je 600 tisíc korun. Vzhledem k jejím menším rozměrům (sekera je dlouhá 105 milimetrů) lze předpokládat, že se jedná o předmět, který měl symbolický význam. Nález je nyní majetkem Královéhradeckého kraje a v současnosti se nachází v Muzeu východních Čech.

Ilustrační foto.
V nové knize poznáte kouzlo Prachovských skal