Co je projekt Balbineum? Nejde o nic menšího, než plán rekonstrukce jezuitské koleje. Mohla by se stát vzdělávacím zařízením. Připoutejte se, tohle bude jízda.

Bude divoká a potrvá roky. Přišli s ní tři lidé: Štěpánka Uličná, Jaromír Gottlieb a Jan Kinderman. Projektantka, bývalý ředitel regionálního muzea v Jičíně a hlava rekonstrukce bývalé židovské školy, čp. 100. Od středečního odpoledne mají také jednomyslnou podporu zastupitelů, a tudíž i celého města Jičín.

Tři iniciátoři projekt představili při veřejném zasedání. V jezuitské koleji by se usídlila škola pro studium lidové kultury. Jednalo by se o dálkové studium, které by bylo nástavbou středních škol. A dále, v jezuitské koleji by byly depozitář jičínského regionálního muzea, stálá expozice, zázemí pro geopark Český ráj, místo pro obchody, kavárna a takzvané coworkingové centrum pro začínající podnikatele.

Symbol Jičína

„Když se v Jičíně řekne jezuitská kolej, slyšíme slova jako průšvih, obrovská investice, nevyužitý prostor, ruská armáda. Říkáme si, že máme dobrou výchozí pozici, protože horší už to být nemůže. Chceme povědomí změnit na slova jako vzdělání, škola, nové příležitosti, Jičín," řekla Štěpánka Uličná.

Kde vzít peníze? Jičín prozatím souhlasí se založením organizace Balbineum. Ta vznikne ještě letos. Prozkoumá možnosti dotací – od kraje, státu a Evropské unie. Tato prvotní investice přijde podle odhadů na 600 tisíc korun. Další fáze nastane v příštím roce. Půjde o vypracování podrobných architektonických studií. Odhad činí 15 milionů korun. Potom následuje vlastní rekonstrukce, jejíž náklady by byly okolo 300 milionů korun rozložených do několika let. Iniciátoři počítají s tím, že Balbineum by poté bylo finančně samostatné.

Prvním úkolem je úspěšné zařazení Balbinea do takzvaného akčního plánu Královéhradeckého kraje. Tím se projekt stane viditelným pro tvorbu dotačních programů v budoucnosti. Pokus se uskuteční ještě letos a jde o nezbytný krok. Protože Jičín nemá šanci rekonstrukci finančně zvládnout sám, v případě neúspěchu bude projekt ohrožen. V zastupitelstvu se záměr setkal s pozitivním ohlasem, byť je kalila skepse nad dotačními možnostmi kraje i Evropské unie.

„Česká republika má jako všechny státy Národní divadlo, Národní muzeum nebo Národní knihovnu, ale nemá školu, která by učila, co je to lidová kultura. Jaké jsou tradiční obyčeje, slavnosti, řemesla, tance. To je obrovská díra. Vezměte si tanec. V mateřské školce jsme pásli ovečky a potom skočili do fáze, kdy jsme si oblékli bílé rukavice a tančili čaču. Jsem přesvědčen, že do dvaceti let tuto školu zřídí jiné město, pokud to neuděláme my. Ta potřeba bude růst. Stát bude chtít uklidnění, že má instituci, která udržuje lidovou kulturu. Je to téma celé republiky, nejenom Jičína," navnadil Jaromír Gottlieb.