Již podruhé v poslední době se zde konal sjezd rodáků, který uspořádalo místní zastupitelstvo.

„Od října jsme připravovali program, což bylo opravdu náročné. Jen vymyslet zábavu, obvolat lidi, pozvat kapelu, vytisknout letáčky a další záležitosti nám dalo zabrat. Sjezd rodáků jsme začali pořádat proto, aby se k nám bývalí sousedé s chutí vraceli a vzpomněli si na chvíle, strávené v této vísce a také opět viděli bývalé spolužáky nebo kamarády," vysvětlila starostka Pavlína Kaprasová.


Rozmanitý program akce


Přítomní měli možnost zhlédnout předání čestných uznání významným místním osobnostem a zúčastnit se křtu rok vysazené lípy.

„Program jsme museli kvůli nevypočitatelnému počasí trochu upravit, ale naštěstí přestalo pršet," informovala starostka Pavlína Kaprasová.

Akce byla opravdu velmi pestrá. Hned na začátku vystoupili žáci Základní školy Bodláka a Pampelišky z Veliše.
Výstava starých fotografií

Poté se slova ujala starostka Pavlína Kaprasová a vysvětlila přítomným průběh celého dne.

Pozvala je na výstavu starých snímků nebo na přehlídku řezbářského umění zdejšího nadšence do místnosti obecního úřadu. Nechyběla ani živá kapela, a to Libáňská dechová hudba, která hrála k poslechu.
Čtyři občany Bačalek jmenovala starostka a místostarostka čestnými obyvateli.

Byli to Vladimíra Gebhartová, bývalá šéfredaktorka dětského časopisu Sluníčko, která napsala desítky čítanek pro základní, zvláštní i speciální školy a její jméno je spjato rovněž s časopisy Tvorba, Mateřídouška a Vlasta. Dále kapelník Josef Maršík, pod jehož taktovkou Městská hudba Františka Kmocha získala řadu světových ocenění, Vladimír Kopecký, který se zasloužil o vznik nové školní budovy na rozhraní Bačalek a Lična a Břetislav Jan Flemr, jenž se zapojil do boje proti fašismu.  Někteří z nich jsou již po smrti, takže cenu převzali jejich příbuzní.


„Velmi se mi tady líbí, jen je škoda, že už špatně chodím. Jsem přímo odtud," uvedla Marie Radušková. Marie Holečková její názor také sdílí: „Jezdím jsem se svým synem na chalupu. Zastupitelé se velice dobře o vše starají a z jejich programu jsem opravdu nadšená."

Pavlína Kaprasová byla ráda za pomocnou ruku místních: „Cením si toho, že se také zapojili Bačalští, kteří nám den po akci pomohli uklidit a dát prostory kolem obecního úřadu do původního stavu."