K vyčerpání vody ve vodojemu stačilo napuštění pouhého jednoho bazénu. Starostka obce Pavlína Kaprasová se proto rozhodla vyhlásit přísný zákaz napouštění bazénů a zalévání z obecního vodovodu.

Voda ve vodojemu dosáhla kritické hladiny v pátek 24. dubna večer. "Důvodem byla jednorázová nadměrná spotřeba vody z důvodu napouštění velkého bazénu. Technické řešení našeho vodovodu si nedokáže s enormně velkým jednorázovým úbytkem vody z vodojemu v krátkém čase poradit a trvá minimálně dva dny, než se celý systém stabilizuje," vysvětlila starostka na webových stránkách obce. Kvůli dlouhodobému suchu se navíc významně snížila vydatnost pramene vody v Ličně.

"Vyzývám všechny občany i chalupáře, aby ve svých domácnostech šetrně hospodařili s pitnou i užitkovou vodou, ať už se jedná o vodu z obecního vodovodu nebo ze soukromých či obecních studní," apeluje starostka.

K plnění bazénů lidé mohou využít vodu dovezenou cisternou z Libáně. K zalévání zahrad obec doporučuje používat dešťovou vodu zachycenou ze střech.