Koliformní bakterie, z nichž je nejčastějším zástupcem E. coli, obývají střeva lidí a jiných živočichů. Odtud se skrze výkaly mohou dostat až do zdrojů vody. K jejich likvidaci slouží dezinfekční prostředky.

Jak se bakterie do vody dostala, nad tím visí doposud velký otazník. Příčinou bude zřejmě průsak fekálií.

Zítra se chystá na průzkum do Bačalek šéf stavebního odboru v Libáni Josef Radůška. Kontrolovat zde bude právě septiky a jímky v okolí prameniště. K dotazu, kde on vidí příčinu znečištění, krčí rameny.

„To nelze jednoznačně říct. Mohou to být septiky, jímky, splachy z polí, špatná kanalizace podél prameniště,“ jmenuje možné původce. Řešení pak vidí v opravách jímek, septiků i kanalizace a omezení hnojení v okolí zdroje vody.

Místo vody z kohoutku balená

Kvůli možným zdravotním potížím tak místní i chalupáři nesměli obecní vodu pít a používat k čištění zubů nebo si z ní připravovat studené nápoje. Špatnou vodu kompenzoval obecní úřad vydáváním vody balené.

„Používali jsme ji k pití a čištění zubů, jinak se myjeme a vaříme z vody, která teče z potrubí,“ říká smířlivě zdejší rodák Karel Jakubec. Dá se to prý přežít. Chválí starostku, která včas všechny informovala rozhlasem, zajistila pravidelné kontroly vody i dodávku balené vody.

„My pijeme balenou vodu i normálně, protože v té řádové je chemie,“ dodává pan Karel, který v omezení neviděl žádný velký problém. Obává se ovšem budoucnosti.

Příčinu znečištění přikládá separátům z jičínské čistírny odpadních vod, které končí na betonovém platě za vesnicí. Stejný názor má i jeden z chalupářů.

„Jestli to nebude z odpadu, co sem vozí z Jičína,“ polemizuje. Přiznává, že omezení v odběru pitné vody nebylo příjemné, ale dalo se přežít. Někteří lidé to prý zbytečně hrotí.

Čistírnu odpadních vod v Jičíně provozuje VOS Jičín, správce čistíren nám potvrdil, že na odvoz kalu mají vodohospodáři sjednanou odbornou firmu.

Vodovod v Bačalkách je obecní. Jeho technicko-hospodářskou správu zajišťuje Ekolservis Nová Paka.

Obyvatele Bačálek trápí problém se znečištěnou vodou už několik let. Obec jako provozovatel vodovodu nadále monitoruje kvalitu pitné vody formou četnějších kontrol a vzorkování vody.

Starostka Pavlína Kaprasová nechtěla záležitost komentovat, nicméně na úřední desce je zveřejněna informace o tom, že nadále probíhají všechna opatření k posílení kvality pitné vody a ochrany pramenních jímek.

Bačalky nejsou samy

Problém s vodou mají například i v Hubálově, kdy při povodni vnikla místním do studní voda, která zdroje znečistila. V obci doposud chybí veřejný vodovod, a tak si musí Hubálovští vodu kupovat.