V březnu 2014 mu oznámila manželka, že do obchodu přišla nějaká paní s dotazem, zda platí za rádio. Dostala doklad za platbu poplatku a vše se zdálo být v pořádku. Pracovnice, která dělala kontrolu, vyplnila tiskopis, kde napsala, že v zázemí firmy se nachází jedno rádio a požádala manželku o podpis. Po podepsání prohlásila, že neshledala závady a odešla.

„Tiskopis, mimochodem neuměle vyplněný, s řadou drobně napsaných právních odkazů, jsme založili. Co se však nestalo. V lednu 2015 jsme dostali dopis od advokátky L. Heřmánkové z Prahy 7, zastupující klienta INTEGRAM, kde sděluje, že nám ukládá pokutu za nezákonné obohacení z veřejné produkce – ve výši 5 944,50 korun," popisuje O.M. svou story.

Původní částka vyčíslená INTEGRAMEM byla 1 200 korun. Její zvýšení bylo zdůvodněno odkoupením této pohledávky od zmíněné společnosti. Současně byl přiložen účet banky, kam je nutno částku poslat. „Nejprve jsem myslel, že je to nějaký podvod, ale po telefonickém rozhovoru s paní advokátkou, jsem si připadal jako v blázinci," říká.

Porušení zákona?
„Prohlásila – porušil jste zákon. Jste povinen částku uhradit. Jinak se vystavujete nebezpečí, že to předám soudu. Stanovila lhůtu do 29. ledna 2015. Následně můžete být odsouzen na jeden měsíc nepodmíněně," rozvádí.

Ve Výzvě k vydání bezdůvodného obohacení advokátka Heřmánková sdělila mimo řadu právních ustanovení, že podle zákona jsou „povinni uzavřít licenční smlouvu se všemi příslušnými spolky (OSA, INTEGRAM atd.) vykonávající kolektivní správu uvedených subjektů a skutečnost, že mají řádně vypořádané závazky vůči zapsanému spolku OSA tak neznamená, že nemají závazky vůči zapsanému spolku INTEGRAM.

„Jsme malá rodinná firma. Podnikám od roku 1991. Bez jediného přestupku proti zákonům v této republice. Zírám nad takovouto arogancí," říká O.M.
Advokátce Heřmánkové zaslali dva dopisy, ve kterých sdělují, že zrušili malé rádio, které sloužilo v přilehlé kanceláři pro kontrolu LED svítidel dovážených ze zahraničí. V dopise dále uvedli: „… Jenom máme pochybnosti, jak je to s počítačem, s notebookem nebo SMART telefonem a jak zajistit, aby se náhodně nemohlo jednat o veřejnou produkci. Jsme laici, kteří nestíhají pochopit všechny zákony, které jsou spojeny s podnikáním. Budeme velice rádi, když nám zašlete nějaké vyjádření."

Následující dopis z advokátní poradny od zaměstnance R. Plachého, sice opomenul tento dotaz, leč zdůraznil opětně obecné zásady uzavírání licenční smlouvy s INTEGRAMEM a povinnost uhradit dlužnou částku.

„Obávám se, když jsem si prošel možná právní ustanovení týkající se této problematiky, že když zaplatím, tudíž uznám svoje pochybení a potvrdím, že tento výklad, přes mé pochybnosti, je v pořádku. Tím si budu připadat jak onen švec z pohádky, který aby si mohl volně zazpívat, musel běžet za hranice své země. V současné době, jak jsem si ale zjistil, je už asi 4000 žalob na podnikatele, kdy jenom v našem městě vím o dalších dvou," zamýšlí se O.M.

„Jsou autorské poplatky, jejich platby v souladu se zákonem? Jestli nezaplatím, vystavuji se dle mínění advokátní kanceláře Mgr. Heřmánkové soudnímu řízení, kde mně hrozí, v případě odsouzení krom zaplacení všech možných poplatků i jednoměsíční pobyt za mřížemi," uzavírá. Jinými slovy – živnost může „na stará kolena" zavřít. A jeho zaměstnanci skončí na úřadu práce. I takový může být konec malého podnikání v Čechách. Tak končí příběh O.M.
Jeden z podnikatelů, kterému „hrálo" rádio na provozovně.   Oldřich Houška