„Na rok 2014 připravujeme velké investiční akce. První je vodovod a kanalizace do Brtve za zhruba 50 miliónů korun a druhou má být zateplení Bělohradské mateřské školky za téměř 5 miliónů korun. Na obě akce máme přislíbeny dotace ze Státního fondu životního prostředí. Na stavbu vodovodu a kanalizaci je to asi 34 milionů, na zateplení školky necelé dva," přibližuje záměr starosta Pavel Šubr.

Radnice má zhruba rok na přípravu, musí vypsat výběrové řízení na zhotovitele, stavební dozor a dopracovat dokumentaci. Počítá, že investici v Brtvi doplatí úvěrem, pomoc přislíbila i Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín.

„Nyní jednáme s občany Brtve a vysvětlujeme jim záměr, neboť tato investice bude sloužit na odkanalizování stávajících objektů. Lidi někdy nechápou, proč se současně neodkanalizují lokality, kde by se dalo v budoucnu stavět. Ale to není podle podmínek dotace možné," říká Pavel Šubr. Libor Suchý, který v Brtvi žije, přiznává: „Já proti odkanalizování a vodovodu nic nemám, jen z hlediska počtu obyvatel je to vysoká částka."

Změny
V letošním roce projde přestavbou autobusové nádraží. Půjde o zadláždění plochy kamennou mozaikou a výstavbu nového přístřešku. To všechno za jeden a půl milionu korun. V souvislosti s tím radnice řeší, kam přestěhovat stánkaře, protože na autobusovém nádraží si řada z nich navykla nabízet své zboží. „Nechceme je tam pouštět, takže hledáme vhodnou lokalitu," pokračuje Šubr.

Další investicí bude výměna tepelných čerpadel v mateřské škole za zhruba 1,5 milionu korun. Po 12 letech je nutná jejich obnova, nyní však s větší finanční účastí města. „Počítáme také s tím, že v mateřské škole v příštím roce vyměníme okna a objekt zateplíme."

Vložit peníze chce město do dalšího svého majetku. Půjde o výměnu oken v několika městských domech.
„Ukazuje se jako čím dál výhodnější, že jsme v minulosti byty neprodali. Vlastníme jich 120 a máme z nich roční tržby téměř 5 milionů korun. Velkou část z těchto peněz investujeme zpět do zlepšení kvality bydlení. Letos to budou téměř 3 miliony. Půjde o domy č. 200 a 373 a také o budovu úřadu. Navíc chceme rekonstruovat jeden volný byt," uvádí starosta.

Když jsme u bytů, zajímá nás, zda mají úředníci problém s neplatiči nájemného. „Byty pronajímáme obálkovou metodou a dostáváme se na celkem zajímavé částky. S neplatiči nemáme problémy," tvrdí Pavel Šubr. Nájemné v městských bytech zde zvyšují každoročně koeficientem inflace.

Dotazujeme se, zda mají lidé šanci získat v Bělohradě i jiné bydlení.
„Město ještě disponuje se sociálními byty, provozujeme i dům s pečovatelskou službou, kde je ke třicítce bytů. Další možností je získat byt od soukromníků, ale tam je nájemné ještě vyšší než v městských bytech. S novou výstavbou nepočítáme. Volné parcely na zástavbu rodinnými domy máme, ale zatím nejsou zájemci," vysvětluje Pavel Šubr.

Neodkladné
Co je neodkladné, tak to je odstranění vlhkosti zdiva základní školy. Jedna ze stěn je vlhká neustále a mokro se dostává do šachty výtahu. Půjde o technicky složitý záměr. Letos se počítá pouze s první etapou opravy za 550 tisíc korun.

Dvě stě padesát tisíc bude stát nové osvětlení před firmou Deprag. Původní zanikne s odstraňováním ekologické zátěže ve firmě a celá ulice by byla nyní po tmě.

Další peníze vloží město do dokončení dětského hřiště na sídlišti (250 tisíc).

„Co chceme, a co už jsme začali, je budování vycházkové trasy kolem Pardoubku, spojené se stavbou dětského hřiště. V rozpočtu máme půl milionu korun, hřiště vznikne v místě bývalých šaten," přibližuje další záměry bělohradské radnice Pavel Šubr.