Je předimenzované, zastaralé a zaujímá mnoho prostoru. A také paralyzuje oblast v tom smyslu, že se město zdráhá do něj investovat. Obává se totiž, že v horizontu několika let dojde k jeho přesunu na místo bývalého nákladového nádraží při Dělnické ulici. Tím by veškeré finanční prostředky vložené do rekonstrukce stávajícího nádraží přišly vniveč.

Přesun nádraží je nejistý
Aby situace byla ještě komplikovanější, nynější městská rada se k přesunu důležitého dopravního uzlu v současnosti staví poměrně skepticky.

Právě v této nejistotě tkví hlavní problém a důvod, proč oblast autobusového nádraží, oproti jiným částem města, rozvojově zaostává.

„Diskuse, zda se přesune autobusové nádraží, může trvat velmi dlouho. Opravdu se o tom začne mluvit, až někdo jednoznačně řekne, že pro současnou lokalitu je jiné využití. Ale nikdo ještě s ničím nepřišel. Do té doby je myšlenka přesunout autobusové nádraží čistě samoúčelná, neuchopená záležitost," řekl starosta Jiří Liška. „Bude ještě trvat nějaký pátek, než se zjistí, že není další koncepce rozvoje. Proto až příští, nebo dokonce až to další zastupitelstvo, rozhodne, že se vybuduje nové, menší a moderní autobusové nádraží. Musí to vyzrát," vysvětlil.

Rada se odkazuje i na to, že k přemístění zařízení není vůle ani z hlediska veřejnosti. Rychlý průzkum Deníku v dané lokalitě tento názor potvrzuje. „Nádraží bych nechala na stávajícím místě. Lidé se podle něj orientují," řekla Veronika Babišová. „Občané si dost zvykli chodit právě sem, a tak nevidím důvod, proč by se mělo stěhovat," zhodnotil Jiří Batelka.

Bolístky
Oba tito respondenti však, stejně jako městská rada, uznali, že nádraží volá po úpravách. Problémový je především dlouhý přechod přes hlavní silnici spojující nástupištní ostrov s protějším chodníkem. Jak laici, tak odborníci jej hodnotí jako nepřiměřeně dlouhý, a tudíž nebezpečný. Rada sice jednala o jeho přesunu, nicméně diskuse se zasekla právě kvůli nejistotě okolo celého autobusového nádraží.

Přechod přitom není jedinou vadou. „Chtěla bych, aby se nádraží zlepšilo. Často člověk musí někam jet a čeká v zimě vestoje. Vadí mi, že tu není pořádná čekárna," řekla občanka Natalia Novakova.