K nejvzácnějším předmětům patří bezesporu Atlas Regni Bohemiae Homannis Heridibus, vydaný v Norimberku v roce 1776. Atlas je tvořený 15 volně loženými mapami českých krajů (lat. circulus) a titulním listem v německém a latinském jazyce. Jako měřítko nám slouží zobrazení německé a české míle na jednotlivých listech, přičemž německá míle je jedna patnáctina rovníkového stupně (7420,439 m) a česká míle je jedna dvanáctina rovníkového stupně (9275,549 m). Na listech jsou vždy v rámci kraje pomocí symbolů vyznačena města s opevněním, pevnosti, hrady a tvrze, vesnice s chrámem či hradem, kláštery, mlýny, statky a dvory mimo městské hradby. Pomocí jednoduchých obrázků jsou zakresleny kopce, hory a větší lesní komplexy. Běžným způsobem jsou vyznačeny řeky, rybníky a bažiny.

Pár listů chybí

Bohužel Atlas Regni Bohemiae Homannis Heridibus ve vlastnictví muzea je neúplný, chybí 3 listy a to kraj Královehradecký, Chrudimský a Pražský. Atlas patří ke starému muzejnímu fondu, do sbírek muzea byl zařazen již Muzejním spolkem v Jičíně. V roce 1995 byl kompletně zrestaurován, a to díky financím ze Státního fondu České republiky. K Atlasu náleží i Mapa Geografica Regni Bohemiae o rozměrech cca 2,5 x 2 m. Mapa je tvořena propojenými listy zmíněného atlasu. Je však ve velmi špatném stavu a bylo by ji potřeba restaurovat.

Petra Zíková