Nominováni mohou být všichni ti, kdo bezplatně v rámci neziskových organizací pomáhají těm, kteří se neobejdou bez pomoci druhých, nebo ti, kdo ochotně pomáhají při vylepšování zázemí své obce či města.

Nominace lze podávat do 30. června, a to prostřednictvím formuláře dostupného na webu www.krasnno.cz.

Cílem Křesadla není jen ocenit samotné dobrovolníky za jejich mimořádnou činnost, ale zároveň se snažit o zviditelnění dobrovolnictví, podpořit jeho myšlenku v široké veřejnosti a též obecně podpořit neziskový sektor. Křesadlo se neuděluje pouze v Praze, ale i v dalších regionech, oceněno bylo již více než 350 dobrovolníků ve více než 18 městech a krajích. Pro Královéhradecký kraj se partnerem stala právě Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací.

Podpora činnosti
„Cílem Křesadla je kromě ocenění dobrovolníků také poukázání na důležitost dobrovolnictví a podpořit jeho rozvoj v celém kraji. Pro náš záměr se nám podařilo získat podporu městských úřadů v jednotlivých regionech, kde si místní radnice dobrovolníků nesmírně váží," prohlásila Zuzana Hloušková, odborná garantka akce.

Nominace mohou podávat jak zástupci neziskových organizací sídlící v jičínském regionu, tak i obyčejní lidé, kteří ve svém okolí mají člověka, který si zaslouží být oceněn a vykonává svou dobrovolnickou činnost na tomto území.

Přestože se počet dobrovolníků v České republice zvyšuje (podle nejnovějších výzkumů u nás působí přes jeden a půl milionu dobrovolníků), stále dobrovolnictví nedosahuje takové tradice jako třeba v západních zemích.

Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací (KRASNNO) je nově vznikající subjekt, jehož cílem je vytvářet vhodné podmínky pro činnost neziskových organizací sídlících či působících v Královéhradeckém kraji, a to zejména podporou rozvoje sociální ekonomiky, budováním sektorového i mezisektorového partnerství, propagací veřejně-prospěšného dobrovolnictví a posilováním občanské participace. Kontaktní osobou je Eva Novotná – email: kresadlo@krasnno.cz, telefon 777 580 695.Hodnotící komise, sestavená z řad pracovníků médií, politiků i zástupců dobrovolnických center, i tak bude stát před nelehkým úkolem, vybrat toho dobrovolníka, který se cenu zaslouží nejvíce. ⋌Partner Ceny Křesadlo 2012 v Královéhradeckém kraji, tisková mluvčí Veronika Bergrová (kontakt: veronika. bergrova@khp.cz, 495 715 131)