Město Nová Paka vloni na podzim zahájilo stavbu nízkoprahového centra pro děti a mládež v budově školy na Masarykově náměstí. Investice za více než 16 milionů získala devadesáti procentní dotaci z evropských peněz. Dokončena má být v závěru příštího roku.

Na stavbě od jejího zahájení pracovali až do poloviny února archeologové z jičínského muzea. Bývalá škola totiž sousedí s farním kostelem sv. Mikuláše, který pochází z roku 1357 a v jehož okolí se až do roku 1799 pohřbívalo.

Archeologové při výzkumu po odtěžení zeminy objevili hřbitovní vrstvu, která vznikla tím, jak se stovky let pohřbívalo do stejného místa.

Zejména ve spodních partiích vrstva obsahovala neuvěřitelné množství kosterních pozůstatků. Některé byly v anatomické pozici, další jen částečně a navíc obklopené dalšími kostmi podle toho, jak byla zemina neustále převrstvována kopáním nových hrobů.

„Objeven by také doklad vícečetného pohřbívání do jedné hrobové jámy. Většina jedinců podle křesťanské liturgie ležela na zádech s hlavou k západu. Nalez se i hrob, kdy dospělý má na klíně nebo v nohách uložené dítě. Vzhledem k tomu, že část terénu okolo kostela, byla již narušena starší výstavbou, jsou zde i neúplné hrobové celky,“ doplnil informace ředitel muzea Michal Babík.

Archeologové identifikovali, zdokumentovali a vyzvedli 243 lidských koster. Dále přes dvě stě kusů různých artefaktů například tak zvané „svátostky“, mince, čelenky, růžence, knoflíky. Regionální muzeum a galerii v Jičíně zaplnilo nálezy 155 krabic. Archeologické oddělení již pracuje na jejich očištění a konzervaci. O další zpracování kosterních pozůstatků se postará antropologické oddělení Národního muzea v Praze. Výsledky mají být k dispozici v příštím roce.

Do nových prostor se vrátí Nízkoprahový klub Relax Oblastní charity Jičín možná už na konci příštího roku. V budově školy funguje od začátku února 2016. Určen je dětem a mladým lidem od osmi do dvaceti let. Nyní působí v prostorách Komerční banky.