Pracovníci obecně prospěšné společnosti spolu se svými klienty v letošním tématu připodobnili svět Apropa ke galaxii skládající se z pěti planet. Zástupci planet Láskaskvost, Nebula, Radost, Sponzodárie a Velana postupně představili pět pilířů, na kterých organizace stojí - pracovníci, klienti, rodiče, sponzoři a veřejnosti.

"Dnešní večer byl pro mnohé z vás prvním setkáním s naším světem, s naší galaxií a mám radost, že jste ji mohli poznat. Žijí v ní totiž ti, kteří naší práci a naší galaxii dávají smysl. Viděli jste, že ve svých duších jsou skutečně čistí jako diamanty. Mnozí lidí to nevidí, ale my jsme to dnes vpodvečer společně viděli. Galaxie, benefice, to všechno by nebylo takové, kdybyste tady nebyli, kdybyste nepřišli a nenaplnili tenhle sál. Vám patří velké poděkování," vzkázala potěšeně ředitelka organizace Jitka Králová.

Součástí slavnostního večera bylo také předání cen Apropos. Letos ji obdržela knihovnice a dlouholetá podporovatelka Apropa Alena Pospíšilová a in memoriam také bývalá ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové doktorka Milena Černá. Slavnostní řeč přednesl také starosta Jan Malý.

Díky štědrým darům sponzorů a účastníků akce se na letošní benefici podařilo vybrat neuvěřitelnou částku 674 179 korun. Celkový výtěžek za dvacet let pořádání benefice tak přesáhl osm milionů korun. Peníze použije Apropo na podporu své další činnosti, kterou se snaží co nejvíce srovnat rozdíly a zlepšovat podmínky života lidí s postižením v Jičíně a jeho okolí.