Zasvěceným průvodcem nám bude zkušená antropoložka Mgr. Marcela Víšková, pod jejímž vedením si každý účastník bude moci sám vyzkoušet určit na antropologickém materiálu pohlaví člověka, jeho věk nebo výšku postavy. Budete mít možnost si detailně prohlédnout jednotlivé části lidského skeletu a pozorovat změny, které se na něm v průběhu života objevují.

Uvidíte, jak rosteme a jak stárneme, nebo jak se na lidské kostře projevuje pracovní zátěž (nošení těžkých břemen, dlouhé pochody), některé choroby (kazivost chrupu, strádání hladem), jak vypadají zhojené zlomeniny nebo válečná zranění, např. zásah lebky kartáčovou střelou ve válce roku 1866.

Praktický seminář o tom, „jak číst v lidských kostech" proběhne v pátek 15. února 18:00 hodin v Porotním sále jičínského zámku. Jste srdečně zváni!
⋌za Jičínskou besedu Pavel Kracík