František Vavřeka,
důchodce


Hromosvod nemáme. Bydlíme v okolí vysokých budov, spoléháme se na to, že ty blesky svedou.


Petr Bambušek,
dělník


Bydlím u tchána a ten na svém domě hromosvod naštěstí má. Myslím, že to je důležité zajištění domu.


Jana Bartošová,
důchodkyně


Zatím máme rozestavěný domek. Na hromosvod myslíme a hned, jak to bude možné, ho nainstalujeme.


Josef Zervan,
důchodce


Na hromosvod stále a nepřetržitě myslím už 20 let, ale ještě ho na domku nemám. Snad se k tomu někdy dostanu.


Miroslav Schweger,
čistič


Mám, jinak se ale za bouřky nejistím, spotřebiče nevypínám.