Díky státní dotaci se tak například obec Radim pustí do stavby parkovací plochy u základní školy. „Rodiče zastavují dětem většinou na okraji vozovky, vzniká zde nepřehledná situace," zdůvodňuje projekt starostka Zdeňka Brixová. Parkoviště pro osm automobilů vznikne u příjezdu k sousední restauraci, kde ordinuje místní lékař. „Plocha bude sloužit jak škole, tak lékaři i jeho pacientům," doplňuje starostka, která projekt předkládala už vloni.

„To jsme neuspěli, letos jsme spokojeni. Musíme být rádi za každou korunu," pokračuje Brixová. Parkoviště za téměř milion korun, které částkou 460 tisíc podpoří kraj, má být zprovozněno ještě před začátkem školního roku.

Městys Pecka získal krajskou finanční injekci pro dvě zakázky. Jednak na obnovu komunikace v Bukovině, kde se místní dočkají vyasfaltování vozovky a opravy veřejného osvětlení. Další peníze doputují na rekonstrukci hřbitovní kaple, která je v havarijním stavu a hrozí zde zborcení některých zdí.

„Dotaci jsme požadovali už vloni, kdy jsme uspěli,ale kontrola z kraje zjistila, že bylo pro stavbu vydáno špatné závazné stanovisko. Akci jsme zastavili a peníze vrátili," popisuje nepříjemnou anabázi Hana Štěrbová. Letos kraj pomůže Peckovským s financováním opravy kaple částkou 386 tisíc, což představuje polovinu nákladů.

„Stavbu musíme zbourat, poškozené zdivo nahradit novým a ve stejném stylu postavit kapli novou. Sloužit bude pohřební službě a v případě nepříznivého počasí bude zázemím pro bohoslužby," popisuje práce starostka a pokračuje :

„Za peníze z kraje jsme rádi, i když je to jako kapka v moři. Pro nás by bylo výhodnější, kdyby se nám promítly do rozpočtu obcí, abychom s nimi mohli sami hospodařit a plánovat výdaje."

Nejvyšší dotace
Obec Vitiněves – oprava chodníku za 1,39 mil. – 600 tis. kraj
Městys Podhradí – veřejné osvětlení 1,2 mil. – 600 tis. kraj
Nemyčeves – vybudování chodníku za 1.04 mil. – 500 tis. kraj
Městys Pecka – obnova místní silnice 1,01 mil. – 506 tis. kraj
oprava hřbitovní kaple – 773 tis. – 386 tis. kraj
Boháňka – plochy u obecního domu – 1,09 mil. – 400 tis. kraj
Radim – silnice u školy – 920 tis. – 460 tis. kraj
Celkem bylo z POV podpořeno na Jičínsku 27 projektů.