Valná hromada zároveň znovu zvolila stávající členy, kterým končilo funkční období, a to konkrétně Jana Malého za Jičín, Rudolfa Cogana za Novou Paku, Petra Soukupa za Libáň a Lubora Jenčka za Sobotku.

Stávající členové dozorčí rady, kterým končilo čtyřleté funkční období, byli do funkcí opět zvoleni. Jednalo se o Hanu Masákovou, starostku Kopidlna a Zdeňka Švorce.