Sbor dobrovolných hasičů v obci Rybníček Brada funguje už od roku 1909. Jeho řady v současné době tvoří 24 mužů, 12 žen a 18 dětí, celkem tedy 54 členů.

Kulturní činnost je úzce provázána s obecním úřadem. Ve spolupráci s ním místní pořádají tradiční pálení čarodějnic, dětský den, o prázdninách posezení u udírny a v zimě hasičský bál. Kromě toho tráví čas na brigádách, během nichž například pomohli opravit prostory obecního úřadu.

Dobré jméno obce šíří hasiči především na soutěžích, kde o sobě dali již několikrát důrazně vědět. Sbor má v současné sobě po jednom týmu mužů a žen a tři družstva dětí. Dospělí se prezentují na soutěžích převážně lokálního charakteru a zapojili se rovněž do seriálu osmi závodů „O pohár starosty Okresního sdružení hasičů Jičín".

Dětské kolektivy letos objely 24 soutěží a pravidelně se zapojují do celostátní hry Plamen pro mládež. Na závody se připravují svědomitě, v létě absolvují týdenní soustředění.

„Mezi největší úspěchy staršího družstva v letošním roce určitě patří první místo v okresním kole na Vrchovině a druhé místo na krajském kole v Trutnově," pochvaluje si své svěřence trenér Pavel Válek. Tým mladších letos podruhé za sebou vyhrál seriál soutěží „O dráčka Soptíka". Kromě toho sbor pořádá také vlastní soutěž mladých hasičů v požárním útoku pod názvem „O vodníčka z Rybníčka". Ta se letos uskutečnila již pošesté. Na konci roku se koná Mikulášské posezení, kam jsou zváni i rodiče. A jaké tu mají plány do budoucna? „Aktivně se podílet na dění v obci, udržovat sbor a techniku ku pomoci občanům a podporovat dětský oddíl v jeho činnosti," shrnuje Pavel Válek.

(sar)