Od 9 do 17 hodin zde potkáte šermíře i orientální tanečnice. Návštěvníkům se představí také kluby vojenské historie, připraveny jsou komentované prohlídky, dobová řemesla a stánky i občerstvení. V tento jediný den v roce se vybírá vstupné. Výtěžek z akce bude použit na záchranu hradu.