Během necelého týdenního období proto úřad nemohl naplno poskytovat služby a vedení jičínské radnice i prostřednictvím médií poprosilo občany o shovívavost.

Při včerejším úředním dni již instituce fungovala, jak má, byť jisté vady, jež je nutno odstranit, by se našly. Tento týden není například v provozu elektronický vyvolávací systém. Fungovat má až zítra, a proto se návštěvníci museli spolehnout na „papírkovou metodu".

Zrekonstruovaná budova z interiéru rozhodně rozpaky nevzbuzuje a působí moderně, jinak tomu ovšem je při vstupu do ní. Klienti totiž musí překonat hlavní průchod Arisu, který je jednak zohyzděn sprejerskými výjevy, jednak si návštěvník není jist, kudy má přesně jít.

Vedoucí odboru správních agend Štefan Matuš vyjádřil názor, že po plánované rekonstrukci vchodu oba nedostatky zmizí. Mluvčí radnice Magdaléna Doležalová uvedla, že zaměstnanci nyní sepisují seznam stížností. Ty jsou však dílčí a na služby klientům nemají vliv. Finální část stěhování se uskuteční během června.