Kromě tradičního rozsvícení vánočního stromu na Valdštejnově náměstí, které na neděli 3. prosince chystají Kulturní zařízení města Jičína, se všichni mohou těšit na adventní městečko. Či, lépe řečeno, adventní uličku. Připraví ji jičínská firma s podporou města Jičína. Vznikne v prostoru mezi Valdštejnských zámkem a kostelem sv. Jakuba Většího a v horním úseku zámeckého parku. Během druhého (8. – 10. prosince) a třetího (15. – 17. prosince) adventního víkendu městečko bude lákat k navštívení a navodí pravou (před)vánoční náladu. Budou zde trhy, dílničky, ale i hudební a divadelní vystoupení. Zvláštní program se dále chystá na 5. prosince, kdy dojde na čertovskou show a na příchod sv. Mikuláše.

Oproti minulým letům se připomínka času Vánoc nezaměří na Valdštejnově náměstí, nýbrž na méně rozlehlé prostranství; a pořadatelé si také nepřeji, aby se program trval přes celé čtyřtýdenní období. Koncentrují se právě na druhý a třetí adventní víkend. Vychází tím z postřehů městské pracovní skupiny Advent, která došla k závěru, že loňské trhy kvůli rozlehlosti náměstí působily především přes pracovní týden opuštěně.

V pátek začne program koncertem pro naladění atmosféry. Prostor mezi kostelem a zámkem má budit dojem sváteční uličky, která bude zvát do parku k betlému. Děti budou v dílničkách například vytvářet přání, která se budou odvážet Ježíškovi. Zájemci se projedou koňským spřežením po vánočně vyzdobeném Jičíně a pořadatelé by také rádi do města dostali betlémské světlo, aby si každý mohl rozsvítit lucerničku. Co se týká trhovců, pořadatelé preferují ty, kteří se specializují na vánoční tematiku a kterým bude vyhovovat, že dění se bude soustředit pouze na dva víkendy.

„Hlavní den bude vždy sobota, kdy program pojede už od rána. Zaměří se nejprve na děti, zhruba od 17 hodin si na své přijdou i dospělí. Plánujeme postavit malou scénu s ohřevem a krytím proti dešti. Máme myšlenku, že alespoň během jedné soboty vystoupí slavná osobnost s vazbou na Jičín, ale o tom ještě jednáme,“ uvedl Marek Palička, provozní ředitel M. P. AGENCY s.r.o.

„Co se bude dít v mezičase, ať už před nebo mezi uvedenými víkendy, případně po nich? Chceme, aby v prostoru byla reprodukovaná muzika. Nechceme totiž, aby to působilo jako prázdné velké adventní městečko. Během pracovního týdne na náměstí moc lidí nechodí, v prosinci navíc nebývá pěkné počasí. Zato o víkendech bývá v prostoru živo. Ulička bude skromnější než program z minulých let, ale bude lépe zapadat do vánočního osvětlení a života města,“ dodal Marek Palička.

Od počátku listopadu také poběží výzva na předání dárků čertům. Ty pak budou předány dětem na oslavě sv. Mikuláše dne 5. prosince. Pro více informací sledujte webové stránky pořadatelů www.mpagency.cz.